(1) Біохімія, Мікроелементи, Ревматоїдна панель, Мікроскопічні на інфекційні обстеження
БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
 • Аланінамінотрансфераза (АLТ)55,00 1 роб.дн.
 • Аспартатамінотрансфераза (АSТ)55,001 роб.дн.
 • Азот сечовини55,001 роб.дн.
 • Альбумін55,001 роб.дн.
 • Амілаза55,001 роб.дн.
 • Амілаза панкреатична75,001 роб.дн.
 • Білірубін загальний, прямий, непрямий90,001 роб.дн.
 • Білірубін загальний55,001 роб.дн.
 • Білірубін прямий55,001 роб.дн.
 • Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г)135,004 роб.дн.
 • Глюкоза70,001 роб.дн.
 • Глюкозо-толерантний тест160,001 роб.дн.
 • Глюкоза, експрес-тест50,001 роб.дн.
 • Гамма–глутамілтранспептидаза (GGT)55,001 роб.дн.
 • Гастрин240,001 роб.дн.
 • Діастаза сечі60,001 роб.дн.
 • Загальний білок55,001 роб.дн.
 • Креатинін55,001 роб.дн.
 • Лактатдегідрогеназа (LDH)55,001 роб.дн.
 • Лужна фосфатаза55,001 роб.дн.21.рН крові55,001 роб.дн.
 • Сечова кислота55,001 роб.дн.
 • Сечовина55,001 роб.дн.
 • Тимолова проба55,001 роб.дн.
 • Фібролів Актилів (неінвазивна діагностика стану печінки, ступінь фіброзу та індекс гістологічної активності печінки), (Загальний білок, Альбумін, Аланінамінотрансфераза (ALT), Гамма-глутамілтраспептидаза (GGT), Креатинін, Калій (К), Протромбіновий індекс, Розгорнутий аналіз крові+лейкоформула)1150,004 роб.дн.
 • ФіброТест (білірубін загальний, гамма– глутамілтранспептидаза (GGT), гаптоглобін, аланінамінотрансфераза (ALT), аполіпопротеїн А1, альфа-2-макроглобулін)2400,005 роб.дн.
 • Холінестераза55,001 роб.дн.
 • Церулоплазмін160,001 роб.дн.
БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (п)
 • Пакет №953 «Білкові фракції+Заг. білок»: загальний білок, альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г170,004 роб.дн.
 • Пакет№10 «Печінкові проби №1»: Білірубін загальний, прямий, непрямий, Аланінамінотрансфераза (АLТ), Аспартатамінотрансфераза (АSТ), Лужна фосфатаза, Загальний білок, g – глутамілтранспептидаза305,001 роб.дн.
 • Пакет №970 «Печінкові проби №2»: Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Лужна фосфатаза, g – глутамілтранспептидаза, Загальний білок, Білірубін загальний300,001 роб.дн.
 • Пакет №54 «Оцінка стану печінки»: Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г), Тимолова проба, Загальний білок, Лактатдегідрогеназа (LDH), Лужна фосфатаза, Гамма–глутамілтранспептидаза (GGT), Аланінамінотрансфераза (АLТ), Аспартатамінотрансфераза (АSТ), Білірубін загальний, прямий, непрямий545,004 роб.дн
 • Пакет №961 «Біохімія загальна»: Білірубін загальний, прямий, непрямий; Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Лужна фосфатаза, Креатинін, Сечовина, Загальний білок, Глюкоза440,001 роб.дн.
 • Пакет №962 «Біохімічний №1»: Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Лужна фосфатаза, Білірубін загальний, прямий, непрямий; Загальний білок, Креатинін, Сечовина, Глюкоза, Амілаза панкреатична, Альфа-амілаза, Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності765,001 роб.дн.
 • Пакет №969 «Біохімічний №2»: Білірубін загальний, Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Креатинін, Сечовина, Загальний білок300,001 роб.дн.
 • Пакет №11 «Ниркові проби №1»: Кретинін, Сечовина, Сечова кислота, Азот сечовини180,001 роб.дн.
 • Пакет №978 «Ниркові проби №2»: Кретинін, Сечовина, Сечова кислота150,001 роб.дн.
 • Пакет №974 «Ниркові проби №3»: Кретинін, Сечовина, Загальний білок150,001 роб.дн.
 • Пакет №952 «Загальний стан нирок»: Загальний аналіз крові (12 показників), Аналіз сечі загальний (ЗАС), Креатинін, Сечовина285,001 роб.дн.
 • Пакет №60 «Білковий обмін»: Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г), Загальний білок, Альбумін, Креатинін, Сечовина, Сечова кислота370,004 роб.дн.
 • Пакет №71 «Гемодіаліз»: Паратгормон, Кальцій (Ca), Фосфор (P), Насичення трансферину залізом, Феритин510,001 роб.дн.
 • Пакет №72 «Біохімія для Фібро Теста»: Білірубін загальний, Гамма-глутамілтраспептидаза (GGT), Гаптоглобін, Аланінамінотрансфераза (ALT), Аполіпопротеїн А-1, альфа-2-макроглобулін540,00 3 роб.дн
ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ
 • Аполіпопротеїн А190,001 роб.дн.
 • Аполіпопротеїн В90,001 роб.дн.
 • Ліпаза80,001 роб.дн.
 • Тригліцериди55,001 роб.дн.
 • Холестерин55,001 роб.дн.
 • Пакет№ 43 «Ліпідограма»: (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності)230,001 роб.дн.
ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ (п)
 • Пакет№ 43 «Ліпідограма»: (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності)230,001 роб.дн.
 • Пакет №62 «Ліпідограма ПЛЮС»: Ліпідограма (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності); Гомоцистеїн; Вітамін В-12 (ціанокобаламін); Фолієва кислота; Генетика метаболізму фолатів (визначення поліморфізмів, асоційованих з порушенням фолатного циклу: ген MTHFR; ген MTHFR; ген MTR; ген MTRR) плазма ЕДТА, методом ПЛР;1170,003 роб.дн.
 • Пакет№971 «Ліпідний №1»: Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності210,001 роб.дн.
МІКРОЕЛЕМЕНТИ ТА ЕЛЕКТРОЛІТИ
 • Залізо (Fe)55,001 роб.дн.
 • Калій (K)55,001 роб.дн.
 • Кальцій (Ca)55,001 роб.дн.
 • Кальцій (Ca) в сечі55,001 роб.дн.
 • Кальцій іонізований (iСа)90,001 роб.дн.
 • Магній (Mg)55,001 роб.дн.
 • Мідь (Cu)130,001 роб.дн.
 • Натрій (Na)55,001 роб.дн.
 • Фосфор (P)55,001 роб.дн.
 • Фосфор (P) в сечі55,001 роб.дн.
 • Хлор (Cl)55,001 роб.дн.
 • Цинк (плазма гепарин) (Zn)160,001 роб.дн.
МІКРОЕЛЕМЕНТИ ТА ЕЛЕКТРОЛІТИ (п)
 • Пакет №12 «Мікроелементи»: Калій (K), Натрій (Na), Хлор (Cl), Кальцій (Ca), Кальцій іонізований (iСа), Залізо (Fe), Фосфор (P), Цинк (Zn), Мідь (Cu)595,001 роб.дн.
 • Пакет №13 «Електроліти №1»: Калій (K), Натрій (Na), Хлор (Cl), Кальцій іонізований (iСa), рН крові260,001 роб.дн.
 • Пакет №976 «Електроліти (K, Na, iCa) №2»: Калій (K), Натрій (Na), Кальцій іонізований (iСа)180,001 роб.дн.
 • Пакет №980 «Електроліти (K, Na, Cl) №3»: Калій (K), Натрій (Na), Хлор (Cl)150,001 роб.дн.
РЕВМАТОЇДНА ПАНЕЛЬ
 • Антистрептолізин-О (АСЛ-О)65,001 роб.дн.
 • Антистрептолізин-О (АСЛ-О), кількісне визначення80,001 роб.дн.
 • Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (А-ССР)310,003 роб.дн.
 • Антитіла до цитрулінового виментину (А-МСV)450,003 роб.дн.
 • Ревматоїдний фактор65,001 роб.дн.
 • Ревматоїдний фактор, кількісне визначення80,001 роб.дн.
 • Сіалові кислоти65,002 роб.дн.8.Серомукоїди65,002 роб.дн.
 • С-реактивний білок (CRP)65,001 роб.дн.
 • С-реактивний білок (CRP), кількісне визначення80,001 роб.дн.
 • С-реактивний білок – високочутливий (hsCRP)140,001 роб.дн.
 • Формолова проба65,002 роб.дн.
 • Ревматоїдна аутоімунна панель (Ro/SS-A 52, Jo-1, Sm, CENP-B, La/SS-B, Histone, PM/Scl 100, Rib.Phosph. Po, dsDNA, Scl-70, U1-snRNP, Ro/SS-A 60) кількісне визначення показників, метод Western Blot750,002 роб.дн.
РЕВМАТОЇДНА ПАНЕЛЬ (п)
 • Пакет №14 «Ревмопроби №1»: С-реактивний білок (CRP), Антистрептолізин-О (АСЛ-О), Ревматоїдний фактор170,001 роб.дн.
 • Пакет №55 «Ревмопроби (розширений) №2»: Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г), Загальний білок, С-реактивний білок (CRP), Ревматоїдний фактор, Антистрептолізин-О (АСЛ-О)345,004 роб.дн.
 • Пакет №964 «Ревмопроби (кількісно) №3»: С-реактивний білок (CRP), Антистрептолізин-О (АСЛ-О), Ревматоїдний фактор (кількісне визначення)215,001 роб.дн.
 • Пакет №973 «Ревмопроби №4»: С-реактивний білок (CRP), Антистрептолізин-О (АСЛ-О), Ревматоїдний фактор (якісне визначення); Загальний білок, Альбумін275,001 роб.дн.
 • Пакет №955 «Моніторинг та діагностика ревматоїдного артриту»: Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (А-ССР), С-реактивний білок (CRP)360,003 роб.дн.
ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
 • Загальний аналіз крові (12 показників)110,001 роб.дн.
 • Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові + лейкоцитарна формула + ШОЕ)150,001 роб.дн.
 • Ретикулоцити100,001 роб.дн.
 • Група крові (АВ0), резус фактор (Rh)120,001 роб.дн.
 • Антитіла по системі резус (Rh) (непряма проба Кумбса)180,001 роб.дн.
 • Антитіла по системі АВ0 (гемолізини)180,001 роб.дн.
 • Аналіз сечі загальний (ЗАС)95,001 роб.дн.
 • Аналіз сечі за Зимницьким95,001 роб.дн.
 • Аналіз сечі по Нечипоренко95,001 роб.дн.
 • Аналіз сечі на білок (добова порція)55,001 роб.дн.
 • Аналіз сечі на кетони55,001 роб.дн.
 • Аналіз сечі на цукор (добова порція)70,001 роб.дн.
 • Діастаза сечі60,001 роб.дн.
 • Мікроальбумінурія + креатинін сечі, САС130,001 роб.дн.
 • Проба Реберга (швидкість клубочкової фільтрації)130,001 роб.дн.
 • Аналіз кала загальний (копрограма)130,001 роб.дн.
 • Аналіз кала на яйця гельмінтів та цисти найпростіших80,001 роб.дн.
 • Зішкріб на яйця гостриків (ентеробіоз), змив з анусу80,001 роб.дн.
 • Аналіз калу на кишкові паразити (метод концентрування Parasep)130,001 роб.дн.
 • Кал на приховану кров100,001 роб.дн.
 • Загальний аналіз мокроти170,001 роб.дн.
 • Загальний аналіз ліквору170,001 роб.дн.
 • Аналіз плевральної рідини200,001 роб.дн.
ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (п)
 • Пакет №951 «Лабораторний скринінг»: Загальний аналіз крові (12 показників), Аналіз сечі загальний (ЗАС), Глюкоза (експрес-тест)230,001 роб.дн.
СИСТЕМА ГЕМОСТАЗУ
 • D-димер150,001 роб.дн.
 • Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)65,001 роб.дн.
 • Вовчаковий антикоагулянт200,001 роб.дн.
 • Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, INR)260,001 роб.дн.
 • Міжнародне нормалізоване співвідношення (INR)80,001 роб.дн.
 • Протромбіновий індекс80,001 роб.дн.
 • Протромбіновий час80,001 роб.дн.
 • Проторомбін за Квіком (%)80,001 роб.дн.
 • Тромбіновий час80,001 роб.дн.10.Фібриноген90,001 роб.дн.
СИСТЕМА ГЕМОСТАЗУ (п)
 • Пакет №15 «Стан судин»: Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, коефіцієнт атерогенності), Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, INR), D-димер575,001 роб.дн.
 • Пакет №956 «Моніторинг стану системи гемостазу»: Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген по Клаусу, INR), Загальний аналіз крові (12 показників), D-димер455,001 роб.дн.
МІКРОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
 • Мікроскопічне дослідження біоматеріалу на демодекс (вії, брови, зішкріб шкіри)120,001 роб.дн.
 • Мікроскопічне дослідження секрету передміхурової залози120,001 роб.дн.
 • Мікроскопічне дослідження біоматеріалу (волосся, нігті, зішкріб шкіри) на патогенні гриби (на склі)120,001 роб.дн.
 • Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (жіночий) - uretra, vagina, cervix120,001 роб.дн.
 • Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (чоловічий)120,001 роб.дн.
 • Цитологічне дослідження біоматеріалу на атипові клітини (на склі)130,002 роб.дн.
 • ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію з цервікального каналу) методика забарвлення за Папанікалау (за системою Betesda 2014)200,002 роб.дн.
 • ПАП-тест на основі рідинної цитології (за системою Betesda 2014)380,003 роб.дн.
 • Цитологічне дослідження молочної залози/пунктату (на склі)150,002 роб.дн.
 • Цитологічне дослідження харкотиння (на склі)150,002 роб.дн.
 • Гормональне кольпоцитологічне дослідження (3 препарата)270,002 роб.дн.
 • Гормональне кольпоцитологічне дослідження для вагітних (1 препарат)180,002 роб.дн.
 • Риноцитограма (мікроскопічне дослідження зішкрібу слизової оболонки носу)130,001 роб.дн.
 • Спермограма  (лише у відділенні за адресою м.Київ, вул. Л. Мацієвича, 5/1)320,002 роб.дн.
МІКРОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (п)
 • Пакет №40 «Цервікальний скринінг»: ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію із цервікального каналу), Мікроскопія урогенітального мазка, Папіломавірус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 високоонкогенні – генотипування ПЛР560,002 роб.дн.
 • Пакет №918 «Патологія шийки матки»: Цитологічне дослідження (зішкріб з цервікального каналу), Антиген плоскоклітинної карциноми (SCCА), HPV високоонкогенного ризику (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68; HPV 16; HPV 18; HPV 45) кількісне визначення методом ПЛР820,003 роб.дн.
 • Пакет №919 «Цервікальний скринінг - 2»: ПАП-тест на основі рідинної цитології (за системою Betesda 2014), HPV високоонкогенного ризику (типи: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) генотип-титр (кількісне визначення методом ПЛР)730,003 роб.дн.
 • Пакет №920 «Профілактичний огляд»: ПАП-тест на основі рідинної цитології (за системою Betesda 2014), Мікроскопія урогенітального мазка450,003 роб.дн.
ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ
 • Гепатит А, антитіла IgM175,002 роб.дн.
 • Гепатит А, антитіла IgG180,002 роб.дн.
 • Гепатит А, сумарні антитіла IgM+IgG+IgA240,002 роб.дн.
 • Гепатит А, плазма крові, якісне визначення методом ПЛР220,004 роб.дн.
 • Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген)180,001 роб.дн.
 • Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген) - кількісне визначення260,002 роб.дн.
 • Гепатит В (anti-HbsAg) антитіла IgG - кількісне визначення175,002 роб.дн.
 • Гепатит В HbeAg180,002 роб.дн.
 • Гепатит В (anti-HbeAg), антитіла IgG180,002 роб.дн.
 • Гепатит В (антитіла IgM до HbcАg)175,002 роб.дн.
 • Гепатит В (антитіла IgG до HbcАg)180,002 роб.дн.
 • Гепатит В антитіла сумарні до Hbcor Ag (Anti-HBcor)170,004 роб.дн.
 • Гепатит В (HВV), плазма крові - методом ПЛР290,003 роб.дн.
 • Гепатит В (HBV), плазма крові - генотипування методом ПЛР360,005 роб.дн.
 • Гепатит В (HВV), плазма крові - кількісне дослідження ультрачутливим методом ПЛР (від 5 МО/мл)580,006 роб.дн.
 • Гепатит В (HВV), плазма крові - кількісне дослідження методом ПЛР550,005 роб.дн.
 • Гепатит С (антитіла IgМ до HCV)150,002 роб.дн.
 • Гепатит С (антитіла IgG до HCV)150,002 роб.дн.
 • Гепатит С (сумарні антитіла IgM+IgG до HCV)200,002 роб.дн.
 • Гепатит С different (визначення IgM+IgG до антигенів cor, NS3, NS4, NS5)250,002 роб.дн.
 • Гепатит С (HCV), плазма крові - методом ПЛР280,003 роб.дн.
 • Гепатит С вірус - HCV генотипування (1,2,3) ПЛР370,003 роб.дн.
 • Гепатит С (HCV), плазма крові генотипування (1a,1b,2,3a тип) методом ПЛР450,003 роб.дн.
 • Гепатит С (HСV), плазма крові - визначення ультрачутливим методом ПЛР (від 15 МО/мл)600,007 роб.дн.
 • Гепатит С (HCV), плазма крові кількісне дослідження методом ПЛР600,005 роб.дн.
 • Гепатит D (антитіла IgG до вірусу гепатиту дельта)180,002 роб.дн.
 • Гепатит D (HDV), сумарні антитіла190,003 роб.дн.
 • Гепатит D (HDV), плазма крові, якісне визначення методом ПЛР220,004 роб.дн.
 • Гепатит TTV, плазма крові, якісне визначення методом ПЛР220,004 роб.дн.
 • Гепатит G (HGV), плазма крові - методом ПЛР230,004 роб.дн.
TORCH – ІНФЕКЦІЇ
 • Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла IgG150,002 роб.дн.
 • Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла IgМ150,002 роб.дн.
 • Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, зішкріб, сеча, біоптат, змив з кон’юнктиви ока ( методом ПЛР)150,002 роб.дн.
 • Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, плазма крові (методом ПЛР)150,002 роб.дн.
 • Герпес (Herpes simplex virus) тип 1, антитіла IgG150,002 роб.дн.
 • Герпес (Herpes simplex virus) тип 1, антитіла IgМ150,002 роб.дн.
 • Герпес Комплекс HSV1, HSV2 типування, методом ПЛР160,002 роб.дн.
 • Герпес (Herpes simplex virus) тип 2, антитіла IgG150,003 роб.дн.
 • Герпес (Herpes simplex virus) тип 2, антитіла IgМ150,002 роб дн.
 • Авідність антитіл IgG до вірусу герпесу 2 типу250,006 роб.дн.
 • Краснуха (Rubella), антитіла IgG150,002 роб.дн.12.Краснуха (Rubella), антитіла IgМ150,002 роб.дн.
 • Авідність антитіл IgG до вірусу краснухи (Rubella IgG)240,002 роб.дн.
 • Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgG150,002 роб.дн.
 • Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитіла IgМ150,002 роб.дн.
 • Токсоплазма (Toxoplasma gondiі), сеча, плазма крові (методом ПЛР)160,003 роб.дн.
 • Авідність антитіл Toxoplasma gondii IgG230,003 роб.дн.
 • Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла IgG150,002 роб.дн.
 • Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), антитіла IgМ150,002 роб.дн.
 • Авідність антитіл Цитомегаловірус IgG230,002 роб дн.
 • Цитомегаловірус (CMV), зішкріб, сеча, біоптат, змив (методом ПЛР)150,003 роб.дн.
 • Цитомегаловірус (CMV), плазма крові, слина, якісне дослідження (методом ПЛР)150,003 роб.дн.
 • Цитомегаловірус (CMV), плазма крові, слина, кількісне дослідження (методом ПЛР)180,004 роб.дн.
TORCH – ІНФЕКЦІЇ (п)
 • Пакет №33 «TORCH-інфекції для вагітних» : Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла Ig М, Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgG, Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла Ig М, Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла IgG, Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип (антитіла Ig М), Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип (антитіла IgG), Краснуха (Rubella) антитіла IgМ, Краснуха (Rubella) антитіла Ig G, Хламідія (Chlamydia trachomatis) антитіла Ig А, Хламідія (Chlamydia trachomatis) антитіла IgG1375,002 роб.дн.
 • Пакет №34 «TORCH-інфекції IgM»: Хламідія (Chlamydia trachomatis) антитіла Ig М, Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла Ig М, Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла Ig М, Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип антитіла Ig М, Епштейна-Барр вірус антитіла IgM до капсидного антигену (VCA)675,002 роб.дн.
 • Пакет №35 «TORCH-інфекції IgG»: Хламідія (Chlamydia trachomatis) антитіла Ig G, Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла Ig G, Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла Ig G, Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип антитіла Ig G, Епштейна-Барр вірус, антитіла IgG до ядерного антигену (NA)675,002 роб.дн.
 • Пакет №968 «TORCH-інфекції IgМ для вагітних №1»: Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgМ, Краснуха (Rubella) антитіла IgМ, Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла IgМ, Герпес (Herpes simplex virus) 1 тип антитіла IgМ, Герпес (Herpes simplex virus) 2 тип антитіла IgМ670,002 роб.дн.
 • Пакет №963 «TORCH-інфекції IgG для вагітних №1»: Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgG, Краснуха (Rubella) антитіла IgG, Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла IgG, Герпес (Herpes simplex virus) 1 тип антитіла IgG, Герпес (Herpes simplex virus) 2 тип антитіла IgG670,003 роб.дн.
 • Пакет №981 «TORCH-інфекції IgМ для вагітних №2»: Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgМ, Краснуха (Rubella) антитіла IgМ, Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла IgМ, Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип (антитіла IgМ)540,002 роб.дн.
 • Пакет №977 «TORCH-інфекції IgG для вагітних №2»: Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитіла IgG, Краснуха (Rubella) антитіла IgG, Цитомегаловірус (Cytomegalovirus) антитіла IgG, Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип (антитіла IgG)540,002 роб.дн.
 • Пакет №36 «Нейроінфекції»: Цитомегаловірус (CMV), плазма, якісне дослідження, методом ПЛР, Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, плазма, методом ПЛР, Герпес (Varicella zoster) 3 тип, плазма, методом ПЛР, Епштейнa-Барр вірус, плазма, методом ПЛР, Токсоплазма (Toxoplasma gondiі), плазма методом ПЛР, Трепонемний антиген (антитіла методом TPHA), маркер сифілісу810,003 роб.дн.
ІНФЕКЦІЇ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ
 • Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), зішкріб, сеча (методом ПЛР)150,002 роб.дн.
 • Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР)150,002 роб.дн.
 • Кандида (Candida albicans), зішкріб, сеча (методом ПЛР)150,002 роб.дн.
 • Кандида типування 3 види (Candida albicans/candida glabrata/candida krusei), зішкріб, сеча, методом ПЛР Real-Time190,003 роб.дн.
 • Кандида типування 5 видів (С.albicans/C.glabrata/C.krusei/C.parapsilosis/C.tropicalis), зішкріб, сеча, методом ПЛР Real-Time210,003 роб.дн.
 • Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла IgG150,002 роб.дн.
 • Мікоплазма (Mycoplasma hominis), антитіла IgМ150,002 роб.дн.
 • Мікоплазма (Mycoplasma hominis), зішкріб, сеча та ін. (методом ПЛР)150,002 роб.дн.
 • Мікоплазма (Mycoplasma hominis) (кількісне визначення методом ПЛР Real-Time), зішкріб, сеча та ін.180,002 роб.дн.
 • Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), зішкріб, сеча та ін. (методом ПЛР)150,002 роб.дн.
 • Мікоплазма (Mycoplasma genitalium) (кількісне визначення методом ПЛР Real-Time), зішкріб, сеча та ін.180,002 роб.дн.
 • Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgG150,001 роб.дн.
 • Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgА180,001 роб.дн.
 • Хламідія (Chlamydia trachomatis), антитіла IgМ150,001 роб.дн.
 • Хламідія (Chlamydia trachomatis), зішкріб, сеча, змив (методом ПЛР)150,002 роб.дн.
 • Хламідія (Chlamydia trachomatis) (кількісне визначення методом ПЛР Real-Time), зішкріб, сеча та ін.180,002 роб.дн.
 • Мікрореакція преципітації с кардіоліпіновим антигеном (RPR)80,001 роб.дн.
 • Кардіоліпінові антитіла-VDRL (якісне визначення)80,001 роб.дн.
 • Реакція Вассермана (RW)70,001 роб.дн.
 • Папіломавірус (HPV) 6,11 типи (низькоонкогенні), зішкріб (методом ПЛР)160,002 роб.дн.
 • Папіломавірус (HPV) 16,18 типи (високоонкогенні), зішкріб (методом ПЛР)160,002 роб.дн.
 • Папіломавірус (HPV) 31,33 типи (високоонкогенні), зішкріб (методом ПЛР)160,002 роб.дн.23.Папіломавірус (HPV) 35,45 типи (високоонкогенні), зішкріб (методом ПЛР)160,002 роб.дн.
 • Папіломавірус 12 типів скринінг (HPV 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 типи) високоонкогенні, зішкріб (методом ПЛР)250,002 роб.дн.
 • Папіломавірус 12 типів генотипування (HPV16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 типи) високоонкогенні, зішкріб (методом ПЛР)300,002 роб.дн.
 • Папіломавірус 12 типів кількісне визначення (HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59)зішкріб (методом ПЛР Real-Time)270,003 роб.дн.
 • Папіломавірус 14 типів кількісне визначення (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68); (HPV 16; HPV 18; HPV 45) високоонкогеннізішкріб (методом ПЛР Real-Time)440,002 роб.дн.
 • Папіломавірус квант 4 кількісне визначення (HPV 6, HPV 11, HPV 16, HPV 18), зішкріб (методом ПЛР Real-Time)230,003 роб.дн.
 • Папіломавірус квант 15 кількісне визначення (HPV 6,11; HPV 16, 31, 33, 35, 52, 58; HPV 18, 39, 45, 59; HPV 56; HPV 51; HPV 68), зішкріб (методом ПЛР Real-Time)440,003 роб.дн.
 • Папіломавірус квант 21 кількісне визначення (HPV 6, 11, 44, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), зішкріб (методом ПЛР Real-Time)600,003 роб.дн.
 • Папіломавірус 28 типів напівкількісна ідентифікація (HPV 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 66, 68, 69, 70, 73, 82), зішкріб (методом ПЛР Real-Time)650,003 роб.дн.
 • Трепонемний тест TPHA (антитіла доTreponema pallidum), маркер сифілісу120,001 роб.дн.
 • Treponema pallidum, (збудник сифілісу), антитіла сумарні IgA+IgM+IgG190,001 роб.дн.
 • Трепонема (Treponema pallidum), зішкріб, якісне визначення методом ПЛР150,002 роб.дн.
 • Трихомона (Trichomonas vaginalis), антитіла IgG150,002 роб.дн.
 • Трихомона (Trichomonas vaginalis), зішкріб, сеча та ін. (методом ПЛР)150,002 роб.дн.
 • Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитіла IgG150,002 роб.дн.
 • Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитіла IgM150,002 роб.дн.
 • Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), зішкріб, сеча та ін. (методом ПЛР)150,002 роб.дн.
 • Уреаплазма (Ureaplasma parvum), зішкріб, сеча та ін. (методом ПЛР)150,002 роб.дн.
 • Уреаплазма (Ureaplasma spp.), зішкріб, сеча та ін. (методом ПЛР)150,002 роб.дн.
 • Уреаплазма spp. (кількісне визначення методом ПЛР Real-Time), зішкріб, сеча та ін.180,002 роб.дн.
 • Уреаплазма (U.urealiticum/ U.parvum), типування, зішкріб, сеча та ін., методом ПЛР170,003 роб.дн.
ІНФЕКЦІЇ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ (п)
 • Пакет №37 «Урогенітальний скринінг ПЛР»: Хламідія (Chlamydia trachomatis), Мікоплазма (Mycoplasma hominis), Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), Уреаплазма (Ureaplasma parvum)675,002 роб.дн.
 • Пакет №38 «Урогенітальний скринінг ПЛР розширений»: Хламідія (Chlamydia trachomatis), Мікоплазма (Mycoplasma hominis), Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), Уреаплазма (Ureaplasma parvum), Трихомона (Trichomonas vaginalis), Кандида (Candida albicans), Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), Папіломавірус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 типи, високоонкогенні – генотипування, Папіломавірус (HPV) 6,11 типи, низькоонкогенні1620,002 роб.дн.
 • Пакет №39 «Урогенітальний скринінг (для жінок)»: Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма, Мікроскопія урогенітального мазка , Цитологічне дослідження біоматеріалу на атипові клітини, Хламідія (Chlamydia trachomatis) ПЛР, Мікоплазма (Mycoplasma hominis) ПЛР, Мікоплазма (Mycoplasma genitalium) ПЛР, Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum) ПЛР, Уреаплазма (Ureaplasma parvum) ПЛР, Трихомона (Trichomonas vaginalis) ПЛР, Кандида (Candida albicans) ПЛР, Гонорея (Neisseria gonorrhoeae) ПЛР, Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) ПЛР, Папіломавірус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 типи, високоонкогенні – генотипування, ПЛР, Папіломавірус (HPV) 6,11 типи, низькоонкогенні методом ПЛР2090,005 роб.дн.
 • Пакет №48 «Урогенітальний скринінг (для чоловіків)»: Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма, Мікроскопія урогенітального мазка, Хламідія (Chlamydia trachomatis) ПЛР, Мікоплазма (Mycoplasma hominis) ПЛР, Мікоплазма (Mycoplasma genitalium) ПЛР, Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum) ПЛР, Уреаплазма (Ureaplasma parvum) ПЛР, Трихомона (Trichomonas vaginalis), Кандида (Candida albicans) ПЛР, Гонорея (Neisseria gonorrhoeae) ПЛР, Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) ПЛР, Папіломавірус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 високоонкогенні – генотипування ПЛР, Папіломавірус (HPV) 6,11, низькоонкогенні ПЛР1980,005 роб.дн.
 • Пакет №901 «Урогенітальний ПЛР №1»: Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), Хламідія (Chlamydia trachomatis), Уреаплазма (Ureaplasma spp)., зішкріб, сеча та ін. (якісне визначення методом ПЛР)405,002 роб.дн.
 • Пакет №902 «Урогенітальний ПЛР №2»: Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), Хламідія (Chlamydia trachomatis), Уреаплазма (Ureaplasma spp.), зішкріб, сеча та ін. (кількісне визначення методом ПЛР)485,002 роб.дн.
 • Пакет №903 «Урогенітальний ПЛР №3»: Мікоплазма (Mycoplasma hominis), Уреаплазма (Ureaplasma spp.), зішкріб, сеча та ін. (якісне визначення методом ПЛР)270,002 роб.дн.
 • Пакет №904 «Урогенітальний ПЛР №4»: Мікоплазма (Mycoplasma hominis), Уреаплазма (Ureaplasma spp.), зішкріб, сеча та ін. (кількісне визначення методом ПЛР)325,002 роб.дн.
 • Пакет №906 «Урогенітальний ПЛР №5»: Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum) (якісне визначення), Трихомона (Trichomonas vaginalis) (якісне визначення), Мікоплазма (Mycoplasma genitalium) (кількісне визначення), Хламідія (Chlamydia trachomatis) (кількісне визначення), Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) (якісне визначення), Папіломавірус квант 4 (HPV 6, HPV 11, HPV 16, HPV 18) (кількісне визначення) зішкріб, сеча, біоптат методом ПЛР910,003 роб.дн.
 • Пакет №907 «Урогенітальний ПЛР №6»: Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), Мікоплазма (Mycoplasma hominis), Хламідія (Chlamydia trachomatis), Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), Трихомона (Trichomonas vaginalis), Уреаплазма (Ureaplasma spp)., зішкріб, сеча, біоптат (якісне визначення методом ПЛР)940,002 роб.дн.
 • Пакет №908 «Урогенітальний ПЛР №7»: Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), Герпес (Herpes simplex virus 1,2 тип), Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), Трихомона (Trichomonas vaginalis), зішкріб, сеча біоптат (якісне визначення методом ПЛР)940,002 роб.дн.
 • Пакет №910 «Урогенітальний ПЛР №8»: Мікоплазма (Mycoplasma hominis), Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), Хламідія (Chlamydia trachomatis), Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), Трихомона (Trichomonas vaginalis), Уреаплазма (Ureaplasma spp.), зішкріб, сеча, біоптат (якісне визначення методом ПЛР)810,002 роб.дн.
 • Пакет №911 «Урогенітальний ПЛР №9»: Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), Хламідія (Chlamydia trachomatis), Трихомона (Trichomonas vaginalis), Уреаплазма (Ureaplasma spp.), Герпес (Herpes simplex virus 1,2 тип), зішкріб, сеча, біоптат (якісне визначення методом ПЛР)670,002 роб.дн.
 • Пакет №914 «Урогенітальний ПЛР №10»: Мікоплазма (Mycoplasma hominis), Уреаплазма (Ureaplasma spp.), Хламідія (Chlamydia trachomatis), зішкріб, сеча, біоптат (якісне визначення методом ПЛР)405,002 роб.дн.
 • Пакет №967 «Урогенітальний ПЛР №11»: Хламідія (Chlamydia trachomatis), Мікоплазма (Mycoplasma hominis), Уреаплазма (Ureaplasma spp.), Трихомоніаз (Trichomonas vaginalis), Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) (якісне визначення методом ПЛР)670,002 роб.дн.
 • Пакет №972 «Урогенітальний ПЛР №12»: Хламідія (Chlamydia trachomatis), Мікоплазма (Mycoplasma hominis), Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), Уреаплазма (Ureaplasma spp.) (якісне визначення методом ПЛР)540,002 роб.дн.
 • Пакет №975 «Урогенітальний ПЛР №13»: Хламідія (Chlamydia trachomatis), Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), Уреаплазма (Ureaplasma spp.), Трихомоніаз (Trichomonas vaginalis) (якісне визначення методом ПЛР)540,002 роб.дн.
 • Пакет №979 «Урогенітальний ПЛР №14»: Хламідія (Chlamydia trachomatis), Мікоплазма (Mycoplasma hominis), Уреаплазма (Ureaplasma spp.) (якісне визначення методом ПЛР)405,002 роб.дн.
 • Пакет №984 «Урогенітальний ПЛР №15»: Хламідія (Chlamydia trachomatis), Мікоплазма (Mycoplasma hominis), Уреаплазма (Ureaplasma spp.), Трихомоніаз (Trichomonas vaginalis) (якісне визначення методом ПЛР)540,002 роб.дн.
 • Пакет №985 «Урогенітальний ПЛР №16»: Мікоплазма (Mycoplasma hominis), Уреаплазма (Ureaplasma spp.), Гарднерелла (Gardnerella vaginalis) (якісне визначення методом ПЛР)405,002 роб.дн.
 • Пакет №909 «Урогенітальний ПЛР №17»: Папіломавірус (HPV) високоонкогенного ризику з визначенням генотипу 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 типи, Мікоплазма (Mycoplasma hominis), Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), Хламідія (Chlamydia trachomatis), Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), Трихомоніаз (Trichomonas vaginalis), Уреаплазма (Ureaplasma spp.), зішкріб, сеча, біоптат (якісне визначення методом ПЛР)1040,002 роб.дн.
 • Пакет №917 «Урогенітальний ПЛР №18»: Папіломавірус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 типи (високоонкогенні) – генотипування, зішкріб, сеча, біоптат, Герпес (Herpes simplex virus 1,2 тип), Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), зішкріб, сеча, біоптат (якісне визначення) методом ПЛР540,003 роб.дн.
 • Пакет №912 «Урогенітальний ПЛР+Бакпосів №1»: Мікоплазма (Mycoplasma hominis), Уреаплазма (Ureaplasma spp.), Хламідія (Chlamydia trachomatis), Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), Трихомоніаз (Trichomonas vaginalis), зішкріб, сеча, біоптат (якісне визначення методом ПЛР), Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма900,005 роб.дн.
 • Пакет №913 «Урогенітальний ПЛР+Бакпосів №2»:  Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), Мікоплазма (Mycoplasma hominis), Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), Хламідія (Chlamydia trachomatis), Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), Трихомоніаз (Trichomonas vaginalis), Уреаплазма (Ureaplasma spp)., зішкріб, сеча, біоптат (якісне визначення методом ПЛР), HPV 16/18, HPV6/11 типи , зішкріб з ц/к (якісне визначення методом ПЛР), Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма1420,005 роб.дн.
 • Пакет №915 «Урогенітальний ПЛР+Бакпосів №3»: Мікоплазма (Mycoplasma hominis), Уреаплазма (Ureaplasma spp.), Хламідія (Chlamydia trachomatis), Трихомона (Trichomonas vaginalis), зішкріб, сеча, біоптат (якісне визначення методом ПЛР), Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма775,005 роб.дн.
 • Пакет №916 «Урогенітальний ПЛР+Бакпосів №4»: Мікоплазма (Mycoplasma hominis), Уреаплазма (Ureaplasma spp.), Хламідія (Chlamydia trachomatis), Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), зішкріб, сеча, біоптат (якісне визначення методом ПЛР), Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма775,005 роб.дн.
 • Пакет №905 «Урогенітальний ПЛР+Бакпосів №5»: Уреаплазма (Ureaplasma spp.), Мікоплазма (Mycoplasma hominis), зішкріб, сеча та ін. (якісне визначення методом ПЛР), Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма515,005 роб.дн.
 • Пакет №983 «Урогенітальний ПЛР+Бакпосів №6»: Хламідія (Chlamydia trachomatis), Міколазма (Mycoplasma hominis), Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), Уреаплазма (Ureaplasma spp.), Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), зішкріб, сеча, біоптат (якісне визначення методом ПЛР), Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма910,005 роб.дн.
ЗАХВОРЮВАННЯ ШКТ
 • Аскаріда (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG250,002 роб.дн.
 • Ехінококк (Echinococcus granulosus), антитіла IgG150,002 роб.дн.
 • Лямблія (Giardia lamblia), антиген в калі220,002 роб.дн.
 • Лямблія (Giardia lamblia), сумарні антитіла IgG+IgМ+IgA180,002 роб.дн.
 • Опісторхії (Opisthorchis felineus), антитіла IgG150,002 роб.дн.
 • Токсокари (Toxocara canis), антитіла IgG170,002 роб.дн.
 • Трихінели (Trichinella), антитіла IgG150,002 роб.дн.
 • Хелікобактер (Helicobacter pylori), антиген в калі300,002 роб.дн.
 • Хелікобактер (Helicobacter pylori), антитіла IgА160,004 роб.дн.
 • Хелікобактер (Helicobacter pylori), антитіла IgМ160,004 роб.дн.
 • Хелікобактер (Helicobacter pylori), антитіла IgG160,001 роб.дн.
 • Хелікобактер (Helicobacter pilory), сумарні антитіла160,004 роб.дн.
 • Хелікобактер (Helicobacter pilory), кал, біоптат зі слизової шлунку (методом ПЛР)170,004 роб.дн.
 • Кальпротектин в калі, якісне дослідження450,001 роб.дн.
 • Кальпротектин в калі, кількісне дослідження550,003 роб.дн.
 • Лактоферин в калі, кількісне дослідження700,004 роб.дн.
 • ГКІ-скрін (гострі кишкові інфекції: Shigella spp., ентероінвазивні E.coli, Salmonella spp., термофільний кампілобактер, аденовірус гр.F, ротавірус гр.А, норовірус ІІ гр., астровірус), кал (методом ПЛР)550,002 роб.дн.
ЗАХВОРЮВАННЯ ШКТ (п)
 • Пакет №42 «Глистні інвазії»: Аскаріда (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG, Ехінококк (Echinococcus granulosus), антитіла IgG, Лямблія (Giardia lamblia), сумарні антитіла IgG+IgМ+IgA, Опісторхії (Opisthorchis felineus), антитіла IgG, Токсокари (Toxocara canis), антитіла IgG, Трихінели (Trichinella), антитіла IgG860,002 роб.дн.
ДІАГНОСТИКА ЦЕЛІАКІЇ
 • Гліадин, антитіла IgA240,003 роб.дн.
 • Гліадин, антитіла IgG240,003 роб.дн.
 • Антитіла IgA до тканинної трансглутамінази200,003 роб.дн.
 • Антитіла IgG до тканинної трансглутамінази200,003 роб.дн.
 • IgE до алергенів глютену120,002 роб.дн.
 • Целіакія, панель І: IgG до дезамінованих пептидів гліадину (DGP), IgG до трансглутамінази (tTG), внутрішній фактор Касла (IF), метод Western Blot490,004 роб.дн.
 • Целіакія, панель ІІ: IgA до дезамінованих пептидів гліадину (DGP), IgA до трансглутамінази (tTG), метод Western Blot490,004 роб.дн.
ДІАГНОСТИКА ЦЕЛІАКІЇ (п)
 • Пакет №49 «Діагностика глютен-залежних захворювань»: Загальний IgE (загальний маркер алергії), Загальний IgA, IgE до алергенів пшеничного борошна, IgE до алергенів житнього борошна, IgE до алергенів ячмінного борошна, IgE до алергенів вівсяного борошна, IgE до алергенів глютену, Целіакія, панель І: IgG до дезамінованих пептидів гліадину (DGP), IgG до трансглутамінази (tTG), внутрішній фактор Касла (IF), Целіакія, панель ІІ: IgA до дезамінованих пептидів гліадину (DGP), IgA до трансглутамінази (tTG), Гліадин, антитіла IgA, Гліадин, антитіла IgG, Розгорнутий аналіз крові, Білірубін загальний, прямий, непрямий, Аланінамінотрансфераза (АLТ), Аспартатамінотрансфераза (АSТ), Лужна фосфатаза, Гамма–глутамілтранспептидаза (GGT), Амілаза, Загальний білок, Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г), Аналіз кала загальний (копрограма)2700,004 роб.дн.
ІНШІ ІНФЕКЦІЇ (п)
 • Пакет №53 «Бореліоз IgM+IgG»: (Антитіла IgM до: OspC Bg, OspC Bb, OspC Ba, p39, p41, VlsE Bb, Антитіла IgG до: p18, p19, p20, p21, p58, OspC, p39, p41, p83, LBb, LBa, VlsE Bg, VlsE Bb, VlsE Ba) метод Western Blot900,004 роб.дн.
17.Герпес (Herpes virus) 7 тип, плазма крові, слина та ін. (методом ПЛР)145,003 роб.дн.18.Герпес (Herpes virus) 8 тип, плазма крові, слина, у/г зішкріб, секрет простати та ін. (методом ПЛР)145,003 роб.дн.19.Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgG до ранніх антигенів EA160,002 роб.дн.20.Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgМ до ранніх антигенів EA160,002 роб.дн.21.Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgG до ядерного антигену NA150,002 роб.дн.22.Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgG до капсидного антигену VCA150,002 роб.дн.23.Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgM до капсидного антигену VCA150,002 роб.дн.
(2) Маркери, Інфекції, Панелі, дослідження окремих органів, Гістологія, Бактеріологія
ІНШІ ІНФЕКЦІЇ
 • Антитіла до ВІЛ 1/2 + антиген р24 ВІЛ1 (anti-HIV 1/2)240,002 роб.дн.
 • Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgG150,003 роб.дн.
 • Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgM150,003 роб.дн.
 • Бореліоз, антитіла IgM до специфічних антигенів Borrelia: VlsE, основна експресована варіабельна білкова послідовність; р83, білок мембранних везикул; р39, BmpA; р31 OspA, зовнішній поверхневий білок А; р30; р25, OspC, зовнішній поверхневий білок С; р21; р19; р17, метод Western Blot560,004 роб.дн.
 • Бореліоз, антитіла IgG до специфічних антигенів Borrelia: VlsE, основна експресована варіабельна білкова послідовність; р83, білок мембранних везикул; р39, BmpA; р31 OspA, зовнішній поверхневий білок А; р30; р25, OspC, зовнішній поверхневий білок С; р21; р19; р17, метод Western Blot560,004 роб.дн
 • Пакет №53 «Бореліоз IgM+IgG»: (Антитіла IgM до: OspC Bg, OspC Bb, OspC Ba, p39, p41, VlsE Bb; Антитіла IgG до: p18, p19, p20, p21, p58, OspC, p39, p41, p83, LBb, LBa, VlsE Bg, VlsE Bb, VlsE Ba) метод Western Blot900,004 роб.дн
 • Кліщові інфекції, мультиплекс (Tick-borne encephalitis virus (TBEV), B. burgdorferi sl, A. Phagocitophillum, E.chaffencis/E.muris), методом ПЛР, кліщ660,003 роб. дн.
 • Вірус кліщового енцефаліту, антитіла IgG240,00 3 роб.дн.
 • Вірус кліщового енцефаліту, антитіла IgМ240,00 3 роб.дн.
 • Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, антитіла IgG150,002 роб.дн.
 • Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, антитіла IgM150,002 роб.дн.
 • Герпес (Varicella Zoster) 3 тип, антитіла IgА270,006 роб.дн.
 • Герпес (Varicella zoster) 3 тип, плазма крові, слина (методом ПЛР)160,003 роб.дн.
 • Герпес (Herpes virus) 6 тип, антитіла IgG150,003 роб.дн.
 • Герпес (Herpes virus) 6 тип, зішкріб, сеча, біоптат (методом ПЛР)150,002 роб.дн.
 • Герпес (Herpes virus) 6 тип, плазма крові, слина, (методом ПЛР)150,002 роб дн.
 • Герпес (Herpes virus) 7 тип, плазма крові, слина та ін. (методом ПЛР)145,003 роб.дн.
 • Герпес (Herpes virus) 8 тип, плазма крові, слина, у/г зішкріб, секрет простати та ін. (методом ПЛР)145,003 роб.дн.
 • Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgG до ранніх антигенів EA160,002 роб.дн.
 • Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgМ до ранніх антигенів EA160,002 роб.дн.
 • Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgG до ядерного антигену NA150,002 роб.дн.
 • Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgG до капсидного антигену VCA150,002 роб.дн.
 • Епштейна-Барр вірус (EBV), антитіла IgM до капсидного антигену VCA150,002 роб.дн.
 • Авідність IgG до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр300,006 роб.дн.
 • Епштейнa-Барр вірус (EBV), плазма крові, слина (методом ПЛР)160,003 роб.дн.
 • Епштейна-Барр вірус (EBV), плазма крові, слина, кількісне визначення методом ПЛР180,003 роб.дн.
 • Мікоплазма (Mycoplasma pneumoniae), антитіла IgG150,003 роб.дн.
 • Мікоплазма (Mycoplasma pneumoniae), антитіла IgM190,005 роб.дн.
 • Мікоплазма (Mycoplasma pneumoniae) + Хламідія (Chlamydophila pneumoniae), зішкріб, мокротиння (методом ПЛР)200,004 роб.дн.
 • Хламідія (Chlamydophila pneumoniae), антитіла IgG150,003 роб.дн.
 • Хламідія (Chlamydophila pneumoniae), антитіла IgM190,004 роб.дн.
 • Туберкульоз (Mycobacterium tuberculosis), сумарні антитіла IgА+IgМ+IgG150,002 роб.дн.
 • Туберкульоз (Myсobacterium tuberculosis), мокротиння, сеча (методом ПЛР)200,004 роб.дн.
 • Квантіфероновий тест (діагностика туберкульозу)1700,005 роб.дн.
 • Аденовірус (Adenovirus), змив з кон'юнктиви ока, кал, зішкріб з анусу (методом ПЛР)250,004 роб.дн.
 • Ентеровірус (Enterovirus), кал, зішкріб з анусу (методом ПЛР)250,004 роб.дн.
 • Ротавіруси (Rotavirus), кал, зішкріб з анусу (методом ПЛР)250,004 роб.дн.
 • Парвовірус (Parvovirus B19), плазма крові (методом ПЛР)250,004 роб.дн.
 • Вірус грипу А, В, зішкріб (методом ПЛР)300,001 роб.дн.
 • Кашлюк (Bordetella pertussis), паракашлюк (Bordetella parapertussis), бронхісептикоз (Bordetella bronchiseptica), зішкріб (методом ПЛР)180,002 роб.дн.
 • Кашлюк (Bordetella pertussis), антитіла IgM260,003 роб.дн.
 • Кашлюк (Bordetella pertussis), антитіла IgG260,003 роб.дн.
 • Вірус кору, антитіла IgM250,005 роб.дн.
 • Вірус кору, антитіла IgG250,005 роб.дн.
 • Епідемічний паротит (Epidemic parotitis) («свинка»), антитіла IgM250,004 роб.дн.
 • Дифтерійний анатоксин (Diphtheria Toxoid), антитіла IgG280,003 роб.дн.
АНЕМІЯ
 • Еритропоетин250,001 роб.дн.
 • Вітамін В-12 (Ціанокобаламін)180,001 роб.дн.
 • Залізо (Fe)55,001 роб.дн.
 • Залізозв’язуюча здатність сироватки загальна120,001 роб.дн.
 • Залізозв’язуюча здатність сироватки ненасичена (латентна)120,001 роб.дн.
 • Насичення трансферину залізом150,001 роб.дн.
 • Трансферин130,001 роб.дн.
 • Феритин150,001 роб.дн.
 • Фолієва кислота170,001 роб.дн.
АНЕМІЯ (п)
 • Пакет №1 «Діагностика анемії»: Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула), Залізо (Fe), Феритин, Трансферин, Фолієва кислота, Вітамін В12, Еритропоетин975,001 роб.дн.
 • Пакет №2 «Діагностика залізодефіцитної анемії»: Залізо (Fe), Залізозв’язуюча здатність сироватки загальна, Залізозв’язуюча здатність сироватки ненасичена (латентна)265,001 роб.дн.
 • Пакет №954 «Моніторинг анемії»: Загальний аналіз крові (12 показників), Залізо (Fe), Феритин, Трансферин, Фолієва кислота, Вітамін В12715,001 роб.дн.
ТИРЕОЇДНА ПАНЕЛЬ
 • Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (a-RTSH)320,002 роб.дн.
 • Антитіла до тиреоглобуліну (АTG)150,001 роб.дн.
 • Антитіла до тиреопероксидази (APO)150,001 роб.дн.
 • Тиреоглобулін (TG)150,001 роб.дн.
 • Тиреотропний гормон (TSH)140,001 роб.дн.
 • Тироксин вільний (FT4)140,001 роб.дн.
 • Тироксин загальний (Т4)140,001 роб.дн.
 • Трийодтиронін вільний (FT3)140,001 роб.дн.
 • Tрийодтиронін загальний (T3)140,001 роб.дн.
 • Йод в сечі140,001 роб.дн.
ТИРЕОЇДНА ПАНЕЛЬ (п)
 • Пакет №24 «Тиреоїдний №1»: Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4), Антитіла до тиреопероксидази (APO)390,001 роб.дн.
 • Пакет №25 «Тиреоїдний №2»: Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4), Антитіла до тиреоглобуліну (АTG)390,001 роб.дн.
 • Пакет №26 «Тиреоїдний №3»: Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4)250,001 роб.дн.
 • Пакет №27 «Тиреоїдний розширений №4»: Тиреотропний гормон (TSH) Тироксин загальний (T4), Тироксин вільний (FT4), Трийодтиронін загальний (T3), Трийодтиронін вільний (FT3), Антитіла до тиреопероксидази (APO), Антитіла до тиреоглобуліну (АTG)900,001 роб.дн.
 • Пакет №28 «Тиреоїдний №5 (онко)»: Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4), Тиреоглобулін (TG), Кальцитонін (онкомаркер щитоподібної залози)630,001 роб.дн.
 • Пакет №45 «Тиреоїдний №6»: Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4), Антитіла до тиреопероксидази (APO), Кальцитонін630,001 роб.дн.
 • Пакет №46 «Тиреоїдний №7»: Тиреоглобулін (TG), Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (a-RTSH)430,002 роб.дн.
 • Пакет №50 «Тиреоїдний №8»: Тиреотропний гормон (TSH), Трийодтиронін вільний (FT3), Тироксин вільний (FT4), Антитіла до тиреоглобуліну (АTG), Антитіла до тиреопероксидази (APO)650,001 роб.дн.
 • Пакет №940 «Тиреоїдний №9»: Тиреотропний гормон (TSH), Трийодтиронін вільний (FT3), Тироксин вільний (FT4)375,001 роб.дн.
 • Пакет №942 «Тиреоїдний №10»: Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин загальний (T4), Трийодтиронін вільний (FT3), Кальцитонін620,001 роб.дн.
 • Пакет №943 «Тиреоїдний №11»: Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин загальний (T4), Антитіла до тиреопероксидази (APO), Трийодтиронін вільний (FT3)510,001 роб.дн.
 • Пакет №945 «Тиреоїдний №12»: Тиреотропний гормон (TSH), Трийодтиронін вільний (FT3), Антитіла до тиреопероксидази (APO)385,001 роб.дн.
 • Пакет №965 «Тиреоїдний №13»: Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4), Антитіла до тиреопероксидази (APO), Антитіла до тиреоглобуліну (АTG)520,001 роб.дн.
 • Пакет №982 «Тиреоїдний №14»: Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4), Антитіла до тиреопероксидази (APO)385,001 роб.дн.
 • Пакет №941 «Скринінг аутоімунних захворювань щитоподібної залози»: Тиреотропний гормон (TSH), Антитіла до тиреопероксидази (APO), Антитіла до тиреоглобуліну (АTG)395,001 роб.дн.
 • Пакет №944 «Аутоімунні порушення щитоподібної залози»: Тиреотропний гормон (TSH), Tрийодтиронін загальний (T3), Тироксин загальний (T4), Антитіла до тиреопероксидази (APO), Антитіла до тиреоглобуліну (АTG)650,001 роб.дн.
 • Пакет №946 «Діагностика дифузного токсичного зобу»: Тиреотропний гормон (TSH), Трийодтиронін вільний (FT3), Тироксин вільний (FT4), Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (a-RTSH)670,002 роб.дн.
 • Пакет №947 «Моніторинг раку ЩЗ»: Тиреоглобулін (TG), Антитіла до тиреоглобуліну (АTG)270,001 роб.дн.
 • Пакет №948 «Діагностика злоякісних новоутворень ЩЗ»: Тиреоглобулін (TG), Кальцитонін375,001 роб.дн.
 • Пакет №949 «Моніторинг стану ЩЗ у післяопераційному періоді»: Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4), Тиреоглобулін (TG), Антитіла до тиреоглобуліну (АTG)520,001 роб.дн.
РЕПРОДУКТИВНА ПАНЕЛЬ
 • Антимюллерів гормон370,003 роб.дн.
 • Антиспермальні антитіла (сироватка)180,003 роб.дн.
 • Антиспермальні антитіла (сперма)180,003 роб.дн.
 • Глобулін, що зв’язує статеві гормони (SHBG)150,001 роб.дн.
 • Дигідротестостерон290,003 роб.дн.6.Інгібін B420,003 роб.дн.
 • Естрадіол (E2)150,001 роб.дн.
 • Лютеїнізуючий гормон (LH)150,001 роб.дн.
 • Макропролактин460,004 роб.дн.
 • Прогестерон (PRG)150,001 роб.дн.
 • Пролактин (PRL)150,001 роб.дн.
 • Тестостерон загальний (TES)150,001 роб.дн.
 • Тестостерон вільний (FTES)180,001 роб.дн.
 • Пакет №23 «Індекс вільного тестостерону»: Глобулін, що зв’язує статеві гормони (SHBG), Тестостерон загальний (TES), Індекс вільного тестостерону250,001 роб.дн.
 • Фолікулостимулюючий гормон (FSH)150,001 роб.дн.
 • Хоріонічний гонадотропін (HCG)150,001 роб.дн.
РЕПРОДУКТИВНА ПАНЕЛЬ (п)
 • Пакет №23 «Індекс вільного тестостерону»: Глобулін, що зв’язує статеві гормони (SHBG), Тестостерон загальний (TES), Індекс вільного тестостерону250,001 роб.дн.
 • Пакет №22 «Репродуктивний»: Лютеїнізуючий гормон (LH), Фолікулостимулюючий гормон (FSH), Прогестерон, Естрадіол (E2), Пролактин, Тестостерон загальний (TES), Тестостерон вільний (FTES), Індекс вільного тестостерону, Глобулін, зв’язуючий статеві гормони (SHBG), ДГЕА-сульфат (DHEA-S)1200,001 роб.дн.
 • Пакет №923 «Гормональна вісь»: Фолікулостимулюючий гормон (FSH), Лютеїнізуючий гормон (LH), Естрадіол (E2), Тестостерон вільний (FTES), Тестостерон загальний (TES)700,001 роб.дн.
 • Пакет №924 «Гормональні порушення №1»: Пролактин, Прогестерон, Тестостерон вільний (FTES)430,001 роб.дн.
 • Пакет №925 «Гормональні порушення №2»: Кортизол, ДГЕА-сульфат (DHEA-S), Тестостерон вільний (FTES)485,001 роб.дн.
 • Пакет №926 «Гормональні порушення №3»: Фолікулостимулюючий гормон (FSH), Лютеїнізуючий гормон (LH), Пролактин, Прогестерон, Естрадіол (E2), Тестостерон загальний (TES)800,001 роб.дн.
 • Пакет №927 «Гормональні порушення №4»: Фолікулостимулюючий гормон (FSH), Лютеїнізуючий гормон (LH), Пролактин, Прогестерон, Естрадіол (E2), Тестостерон вільний (FTES)825,001 роб.дн.
 • Пакет №928 «Гормональні порушення №5»: Фолікулостимулюючий гормон (FSH), Лютеїнізуючий гормон (LH), Пролактин, Естрадіол (E2), Тестостерон вільний (FTES), Тестостерон загальний (TES), Тиреотропний гормон (TSH)950,001 роб.дн.
 • Пакет №929 «Гормональні порушення №6»: Фолікулостимулюючий гормон (FSH), Лютеїнізуючий гормон (LH), Пролактин, Естрадіол (E2), Тестостерон вільний (FTES), Тестостерон загальний (TES), Тиреотропний гормон (TSH), Антимюллерів гормон (АМГ)1290,003 роб.дн.
 • Пакет №922 «Гормональні порушення №7»: Фолікулостимулюючий гормон (FSH), Лютеїнізуючий гормон (LH), Естрадіол (E2)405,001 роб.дн.
 • Пакет №921 «Гормональні порушення №8»: Фолікулостимулюючий гормон (FSH), Лютеїнізуючий гормон (LH), Пролактин405,001 роб.дн.
 • Пакет №930 «Вплив дефіциту вітаміну D на репродуктивний вік жінки»: Антимюллерів гормон (АМГ), Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3)710,003 роб.дн.
 • Пакет №931 «Гіперпролактинемія»: Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4), Пролактин385,001 роб.дн.
 • Пакет №932 «Мамологічний розширений»: Тиреотропний гормон (TSH), Tрийодтиронін загальний (T3), Тироксин загальний (Т4), Прогестерон, Пролактин, Лютеїнізуючий гормон (LH), Фолікулостимулюючий гормон (FSH), Естрадіол (E2), Тестостерон загальний (TES)1150,001 роб.дн.
 • Пакет №966 «Репродуктивне гормональне жіноче здоров’я»: Лютеїнізуючий гормон (LH), Фолікулостимулюючий гормон (FSH), Пролактин, Прогестерон, Естрадіол (E2)675,001 роб.дн.
ПАНЕЛЬ ДІАБЕТУ
 • Глікозильований гемоглобін (HbA1c)170,001 роб.дн.
 • Інсулін150,001 роб.дн.
 • Антитіла IgG до інсуліну500,003 роб.дн.
 • С-пептид150,001 роб.дн.
 • Фруктозамін (глікозильований альбумін)160,002 роб.дн.
 • Лептин370,005 роб.дн.
 • Антитіла до острівцевого апарату підшлункової залози750,006 роб.дн.
 • Пакет №9 «Індекс HOMA-IR»: Індекс HOMA-IR, Інсулін, Глюкоза в крові230,001 роб.дн.
ПАНЕЛЬ ДІАБЕТУ (п)
 • Пакет №8 «Діабет»: Індекс HOMA-IR, С-пептид, Інсулін, Глікозильований гемоглобін, Глюкоза в крові475,001 роб.дн.
 • Пакет №9 «Індекс HOMA-IR»: Індекс HOMA-IR, Інсулін, Глюкоза в крові230,001 роб.дн.
 • Пакет №51 «Вуглеводний обмін»: Глікозильований гемоглобін, Індекс HOMA-IR, Інсулін, Глюкоза в крові340,001 роб.дн.
 • Пакет №958 «Моніторинг діабету»: Глікозильований гемоглобін, С-пептид270,001 роб.дн.
ПАНЕЛЬ ОСТЕОПОРОЗУ
 • Кальцитонін270,001 роб.дн.
 • Остеокальцин300,001 роб.дн.
 • Паратгормон160,001 роб.дн.
 • Пірилінкс Д (сеча)350,002 роб.дн.
ПАНЕЛЬ ОСТЕОПОРОЗУ (п)
 • Пакет №29 «Стан кісткової тканини»: Кальцій, Фосфор, Паратгормон, Остеокальцин, Кальцитонін, Пірилінкс Д1070,002 роб.дн.
 • Пакет №30 «Паратиреоїдний»: Паратгормон, Фосфор (Р), Кальцій іонізований (iСа)275,001 роб.дн.
 • Пакет №957 «Обстеження на дефіцит вітаміну Д»: Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3), Кальцій іонізований (iСа), Фосфор (P)490,003 роб.дн.
 • Пакет №59 «Фосфорно-кальцієвий обмін»: Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3), Кальцій іонізований (iСа), Паратгормон, Фосфор (P)635,003 роб.дн.
СЕРЦЕВІ БІОМАРКЕРИ
 • NT-pro BNP (N-кінцевий поліпептид натрійдиуретичного гормону)450,002 роб.дн.
 • Гомоцистеїн300,001 роб.дн.
 • Креатинфосфокіназа загальна (КФК)80,001 роб.дн.
 • Креатинфосфокіназа МВ (серцева) фракція (КФК-МВ)110,001 роб.дн.
 • Тропонін I160,001 роб.дн.
СЕРЦЕВІ БІОМАРКЕРИ (п)
 • Пакет №56 «Серцево-судинний»: Ліпідограма (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності), Калій (K), Натрій (Na), Гамма–глутамілтранспептидаза (GGT), Креатинфосфокіназа МВ (серцева) фракція (КФК-МВ), Тропонін I, Гомоцистеїн865,001 роб.дн.
 • Пакет №57 «Діагностика інфаркту міокарда»: Тропонін I, Креатинфосфокіназа МВ (серцева) фракція (КФК-МВ)240,001 роб.дн.
 • Пакет №58 «Кардіопакет»: NT-pro BNP (N-кінцевий поліпептид натрійдиуретичного гормону), Креатинфосфокіназа МВ (серцева) фракція (КФК-МВ), Холестерин550,002 роб.дн.
 • Пакет №61 «Атеросклероз» (ризик виникнення серцево-судинної недостатності): Ліпідограма (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності), Аполіпопротеїн А1, Аполіпопротеїн В, Гомоцистеїн, Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, INR), D-димер1005,001 роб.дн.
ГІПОФІЗАРНО-НАДНИРНИКОВІ ПОКАЗНИКИ
 • 17-ОН-оксипрогестерон150,002 роб.дн.
 • Адренокортикотропний гормон (АКТГ)260,001 роб.дн.
 • Альдостерон280,004 роб.дн.
 • Андростендіон200,004 роб.дн.
 • Дегідроепіандростерон (DHEA)260,003 роб.дн.
 • Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S)160,001 роб.дн.
 • Кортизол200,001 роб.дн.
 • Кортизол в слині240,001 роб.дн.
 • Кортизол в сечі200,001 роб.дн.
 • Метанефрини загальні ( у добовій сечі)360,005 роб.дн.
 • Макропролактин460,004 роб.дн.
ГІПОФІЗАРНО-НАДНИРНИКОВІ ПОКАЗНИКИ (п)
 • Пакет №950 «Кортизол»: Кортизол (сироватка крові), Кортизол (сеча)360,001 роб.дн.
ПОКАЗНИКИ РОСТУ
 • Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3)400,003 роб.дн.
 • Соматомедин-С (інсуліноподібний фактор росту – І/IGF-I)320,00 3 роб.дн.
 • Соматотропний гормон (СТГ)180,001 роб.дн.
МАРКЕРИ ЗАПАЛЕННЯ
 • Прокальцитонін400,001 роб.дн.
 • С-реактивний білок (CRP)65,001 роб.дн.
 • С-реактивний білок – високочутливий (hsCRP)140,001 роб.дн.
ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА
 • Альфафетопротеїн (AFP)160,001 роб.дн.
 • Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (β-ХГЛ)160,001 роб.дн.
 • Білок, асоційований з вагітністю (PAPP-А)190,001 роб.дн.
 • Естріол некон’югований (Е3)150,001 роб.дн.
 • Плацентарний лактоген (HPL)250,00 3 роб.дн.
 • Плацентарний фактор росту (PIGF)450,003 роб.дн
 • Хоріонічний гонадотропін людини (HCG)150,001 роб.дн.
 • Пакет №31 «Біохімічний пренатальний скринінг І триместру»: Білок, асоційований з вагітністю (PAPP-А), Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (бета- ХГЛ ), розрахунок ризику вроджених вад з допомогою програмного забезпечення PRISCA 5330,002 роб.дн.
 • Пакет №32 «Біохімічний пренатальний скринінг ІІ триместру»: Хоріонічний гонадотропін людини (HCG)-пренат., Естріол некон’югований (Е3), Альфафетопротеїн (AFP), розрахунок ризику вроджених вад з допомогою програмного забезпечення PRISCA 5400,002 роб.дн.
 • Пакет №959 «Скринінг 1 триместру вагітності»: Білок, асоційований з вагітністю (PAPP-А), Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (бета- ХГЛ ), без розрахунку ризику вроджених вад з допомогою програмного забезпечення PRISCA 5315,002 роб.дн.
 • Пакет №960 «Скринінг 2 триместру вагітності»: Альфафетопротеїн (AFP), Хоріонічний гонадотропін людини (HCG)-пренат, Естріол некон’югований (Е3), без розрахунку ризику вроджених вад з допомогою програмного забезпечення PRISCA 5390,002 роб.дн.
 • Розрахунок ризику вроджених вад з допомогою програмного забезпечення PRISCA 5100,001 роб.дн.
 • МОМ Альфафетопротеїн (AFP), (розрахунок) *Призначається лише з Альфафетопротеїном (AFP)20,001 роб.дн.
 • МОМ Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (β-ХГЛ), (розрахунок) *Призначається лише з Бета-хоріонічним гонадотропіном людини вільним (β-ХГЛ)20,001 роб.дн.
 • МОМ Білок, асоційований з вагітністю (PAPP-А), (розрахунок) *Призначається лише з Білком, асоційованим з вагітністю (PAPP-А)20,001 роб.дн.
 • МОМ Естріол некон'югований (Е3), (розрахунок) *Призначається лише з Естріолом некон’югованим (Е3)20,001 роб.дн.
 • МОМ Хоріонічний гонадотропін людини (HCG), (розрахунок) *Призначається лише з Хоріонічним гонадотропіном людини (HCG)20,001 роб.дн.
ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА (п)
 • Пакет №31 «Біохімічний пренатальний скринінг І триместру»: Білок, асоційований з вагітністю (PAPP-А), Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (бета- ХГЛ ), розрахунок ризику вроджених вад з допомогою програмного забезпечення PRISCA 5330,002 роб.дн.
 • Пакет №32 «Біохімічний пренатальний скринінг ІІ триместру»: Хоріонічний гонадотропін людини (HCG)-пренат., Естріол некон’югований (Е3), Альфафетопротеїн (AFP), розрахунок ризику вроджених вад з допомогою програмного забезпечення PRISCA 5400,002 роб.дн.
 • Пакет №959 «Скринінг 1 триместру вагітності»: Білок, асоційований з вагітністю (PAPP-А), Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (бета- ХГЛ )315,002 роб.дн.4.Пакет №960 «Скринінг 2 триместру вагітності»: Альфафетопротеїн (AFP), Хоріонічний гонадотропін людини (HCG)-пренат, Естріол некон’югований (Е3)390,002 роб.дн.
 • Пакет №63 «Обстеження для вагітних. Фізіологічна вагітність І триместру» (згідно наказу МОЗ № 417): Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула, Група крові (АВ0), резус фактор (Rh), Аналіз сечі загальний, Аналіз кала загальний (копрограмма), Бак дослідження сечі, Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген), Антитіла до ВІЛ 1/2 + антиген р24 ВІЛ1 (anti-HIV 1/2), Біохімічний пренатальний скринінг (І триместр)1360,005 роб.дн.
 • Пакет №64 «Обстеження для вагітних. Фізіологічна вагітність ІІ триместру» (згідно наказу МОЗ № 417): Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула, Група крові (АВ0), резус фактор (Rh), Аналіз сечі загальний, Аналіз кала загальний (копрограмма), Бак дослідження сечі, Антитіла до ВІЛ 1/2 + антиген р24 ВІЛ1 (anti-HIV 1/2), Біохімічний пренатальний скринінг (ІІ триместр), Тест на толерантність до глюкози1450,005 роб.дн
 • Пакет №65 «Обстеження для вагітних. Фізіологічна вагітність І триместру» (розширений) (згідно наказу МОЗ № 417): Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула, Група крові (АВ0), резус фактор (Rh), Аналіз сечі загальний, Аналіз кала загальний (копрограмма), Бак дослідження сечі, Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген), Антитіла до ВІЛ 1/2 + антиген р24 ВІЛ1 (anti-HIV 1/2), Біохімічний пренатальний скринінг (І триместр), Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (uretra, vagina, cervix), ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію з цервікального каналу), методика забарвлення за Папанікалау (за системою Betesda 2014)1650,005 роб.дн.
 • Пакет №66 «Обстеження для вагітних. Фізіологічна вагітність ІІ триместру» (розширений) (згідно наказу МОЗ № 417): Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула, Група крові (АВ0), резус фактор (Rh), Аналіз сечі загальний, Аналіз кала загальний (копрограмма), Бак дослідження сечі, Антитіла до ВІЛ 1/2 + антиген р24 ВІЛ1 (anti-HIV 1/2), Біохімічний пренатальний скринінг (ІІ триместр), Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (uretra, vagina, cervix), ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію з цервікального каналу), методика забарвлення за Папанікалау (за системою Betesda 2014)1550,005 роб.дн.
 • Пакет №67 «Обстеження для вагітних. Екстрагенітальна патологія І триместру» (згідно наказу МОЗ № 417): Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула, Група крові (АВ0), резус фактор (Rh), Аналіз сечі загальний, Аналіз кала загальний (копрограмма), Бак дослідження сечі, Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген), Антитіла до ВІЛ 1/2 + антиген р24 ВІЛ1 (anti-HIV 1/2), Біохімічний пренатальний скринінг (І триместр), Антитіла по системі резус (Rh), Антитіла по системі АВ0 (гемолізини), Тест на толерантність до глюкози.1870,005 роб.дн.
 • Пакет №68 «Обстеження для вагітних. Екстрагенітальна патологія ІІ триместру» (згідно наказу МОЗ № 417): Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула, Група крові (АВ0), резус фактор (Rh), Аналіз сечі загальний, Аналіз кала загальний (копрограмма), Бак дослідження сечі, Антитіла до ВІЛ 1/2 + антиген р24 ВІЛ1 (anti-HIV 1/2), Біохімічний пренатальний скринінг (ІІ триместр), Антитіла по системі резус (Rh), Антитіла по системі АВ0 (гемолізини), Тест на толерантність до глюкози.1770,005 роб.дн.
 • Пакет №69 «Обстеження для вагітних. Екстрагенітальна патологія І триместру» (розширений) (згідно наказу МОЗ № 417)Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула, Група крові (АВ0), резус фактор (Rh), Аналіз сечі загальний, Аналіз кала загальний (копрограмма), Бак дослідження сечі, Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген), Антитіла до ВІЛ 1/2 + антиген р24 ВІЛ1 (anti-HIV 1/2), Біохімічний пренатальний скринінг (І триместр), Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (uretra, vagina, cervix), ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію з цервікального каналу), методика забарвлення за Папанікалау (за системою Betesda 2014)Антитіла по системі резус (Rh), Антитіла по системі АВ0 (гемолізини), Тест на толерантність до глюкози.2110,005 роб.дн.
 • Пакет №70 «Обстеження для вагітних. Екстрагенітальна патологія ІІ триместру» (розширений) (згідно наказу МОЗ № 417)Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула, Група крові (АВ0), резус фактор (Rh), Аналіз сечі загальний, Аналіз кала загальний (копрограмма), Бак дослідження сечі, Антитіла до ВІЛ 1/2 + антиген р24 ВІЛ1 (anti-HIV 1/2), Біохімічний пренатальний скринінг (ІІ триместр), Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (uretra, vagina, cervix), ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію з цервікального каналу), методика забарвлення за Папанікалау (за системою Betesda 2014)Антитіла по системі резус (Rh), Антитіла по системі АВ0 (гемолізини), Тест на толерантність до глюкози.2065,005 роб.дн.
ОНКОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ
 • Альфафетопротеїн (АФП) - онко160,001 роб.дн.
 • Антиген плоскоклітинної карциноми (SCCА)350,003 роб.дн.
 • Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (β-ХГЛ) - онко160,001 роб.дн.
 • Бета-2-мікроглобулін (β2-mikroglobulin), (онкогематологія, В-клітинна лімфома, мієломна хвороба)150,003 роб.дн.
 • Інсуліноподібний фактор росту ІІ (онкомаркер кори наднирників)350,005 роб.дн.
 • Кальцитонін (онкомаркер щитоподібної залози)270,001 роб.дн.
 • Нейрон-специфічна енолаза (NSE), маркер дрібноклітинного раку легень, нейробластоми250,005 роб.дн.
 • Онкомаркер легень (CYFRA CA 21-1)260,003 роб. дн.
 • Онкомаркер молочної залози (СА 15-3)160,001 роб.дн.
 • Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9)160,001 роб.дн.
 • Онкомаркер шлунку (СА 72-4)250,003 роб.дн.
 • Онкомаркер шлунку (CA 242)300,003 роб.дн.
 • Онкомаркер яєчників (НЕ 4)340,002 роб.дн.
 • Онкомаркер яєчників (СА 125)160,001 роб.дн.
 • Простатична кисла фосфотаза (РАР)200,001 роб.дн.
 • Простато-специфічний антиген загальний (PSA)150,001 роб.дн.
 • Простато-специфічний антиген вільний (fPSA)150,001 роб.дн.
 • Раково-ембріональный антиген (РЕА)160,001 роб.дн.
 • Хоріонічний гонадотропін людини (HCG) - онко150,001 роб.дн.
 • Тартрат-резистентна кисла фосфатаза (Bone TRAP 5b) - маркер резорбції кісткової тканини, маркер метастазів в кістки890,008 роб.дн.
 • Пакет №18 «Індекс ROMA»: Індекс ROMA, Онкомаркер яєчників (НЕ 4), Онкомаркер яєчників (СА 125)450,002 роб.дн.
 • Пакет №21 «ПСА-коефіцієнт»: Простато-специфічний антиген загальний (PSA), Простато-специфічний антиген вільний (fPSA), ПСА-коефіцієнт250,001 роб.дн.
ОНКОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ (п)
 • Пакет №16 «Жіноча онкопанель органів малого тазу»: Онкомаркер яєчників (НЕ 4), Онкомаркер яєчників (СА 125), Індекс ROMA, Альфафетопротеїн (АФП), Раково-ембріональный антиген (РЕА), Онкомаркер молочної залози (СА 15-3)840,002 роб.дн.
 • Пакет №17 «Онкопанель загальна»:  Раково-ембріональный антиген (РЕА), Альфафетопротеїн (АФП), Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9), Онкомаркер шлунку СА 72-4, Онкомаркер легень CYFRA CA 21-1, Кальцитонін (онкомаркер щитоподібної залози), Інсуліноподібний фактор росту ІІ (онкомаркер кори наднирників)1450,005 роб.дн.
 • Пакет №18 «Індекс ROMA»: Індекс ROMA, Онкомаркер яєчників (НЕ 4), Онкомаркер яєчників (СА 125)450,002 роб.дн.
 • Пакет №19 «Чоловіча онкопанель»: Раково-ембріональный антиген (РЕА), Альфафетопротеїн (АФП), Простато-специфічний антиген загальний (PSA), Простато-специфічний антиген вільний (fPSA), ПСА-коефіцієнт, Простатична кисла фосфатаза (РАР)715,001 роб.дн.
 • Пакет №20 «Чоловіча онкопанель (розширена)»: Раково-ембріональный антиген (РЕА), Альфафетопротеїн (АФП), Простато-специфічний антиген загальний (PSA), Простато-специфічний антиген вільний (fPSA), ПСА-коефіцієнт, Простатична кисла фосфатаза (PAP), Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (β-ХГЛ) - онко, Онкомакер яєчників СА-125)980,001 роб.дн.
 • Пакет №21 «ПСА-коефіцієнт»: Простато-специфічний антиген загальний (PSA), Простато-специфічний антиген вільний (fPSA), ПСА-коефіцієнт250,001 роб.дн.
 • Пакет №937 «Урологічний (онко)»: Простато-специфічний антиген загальний (PSA), Раково-ембріональный антиген (РЕА), Тестостерон загальний (TES)415,001 роб.дн.
 • Пакет №938 «Онкологічна панель для жінок»: Тиреоглобулін (TG), Раково-ембріональный антиген (РЕА), Онкомаркер молочної залози (СА 15-3), Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9), Онкомаркер яєчників (СА 125)710,001 роб.дн.
 • Пакет №939 «Онкологічна панель для жінок розширена»: Тиреоглобулін (TG), Раково-ембріональный антиген (РЕА), Онкомаркер молочної залози (СА 15-3), Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9), Індекс ROMA, Онкомаркер яєчників (НЕ-4), Онкомаркер яєчників (СА-125)1015,002 роб.дн.
АУТОІМУННІ ЗАХВОРЮВАННЯ
 • Аутоантитіла до мікросомальної фракції тиреоцитів (АМС)180,003 роб.дн.
 • Аутоантитіла до антигенів мітохондрій (АМА)270,003 роб.дн.
 • Аутоантитіла IgG до нуклеарних антигенів (ANA Hep Screen)270,003 роб.дн.
 • Аутоантитіла до мікросомальних антигенів печінки та нирок (LKM)200,003 роб.дн.
 • Аутоантитіла до β-2-глікопротеїду, IgM260,005 роб.дн.
 • Аутоантитіла до β-2-глікопротеїду, IgG260,005 роб.дн.
 • Аутоантитіла до β-2-глікопротеїду, IgА260,005 роб.дн.
 • Аутоантитіла до кардіоліпіну, IgM260,005 роб.дн
 • Аутоантитіла до кардіоліпіну, IgG260,005 роб.дн.
 • Аутоантитіла до кардіоліпіну, IgА260,005 роб.дн.
 • Аутоантитіла до двоспіральної ДНК190,004 роб.дн.
 • Аутоантитіла до односпіральної ДНК190,004 роб.дн.
 • LE клітини130,002 роб.дн.
 • Антифосфоліпідна панель (антикардіоліпінові αCL IgG/IgM, антифосфатидилсеринові αPS IgG/IgM, антифосфатидилетаноламінові αPE IgG/IgM, антитіла до одноланцюгової ДНК, антитіла до дволанцюгової ДНК)700,007 роб.дн.
 • Антифосфоліпідні антитіла IgG200,003 роб.дн.
 • Антифосфоліпідні антитіла IgМ200,003 роб.дн.
 • Аутоімунна панель STD-X (Ro/SS-A 52, La/ss-B, CENP-B, Scl-70, dsDNA, Jo-1, MPO, PR3, AMA M2, LC 1, LKM 1, PM/Scl 100, SRP 54, Sp 100 gp 210, Ku, Sm U1-sn RNP) кількісне визначення показників, метод Western Blot950,005 роб.дн.
 • Ревматоїдна аутоімунна панель (Ro/SS-A 52, Jo-1, Sm, CENP-B, La/SS-B, Histone, PM/Scl 100, Rib.Phosph. Po, dsDNA, Scl-70, U1-snRNP, Ro/SS-A 60) кількісне визначення показників, метод Western Blot750,002 роб.дн.
АУТОІМУННІ ЗАХВОРЮВАННЯ (п)
 • Пакет №3 «Антифосфоліпідний синдром»: Вовчаковий антикоагулянт, Антифосфоліпідні антитіла IgG, Антифосфоліпідні антитіла IgM540,003 роб.дн.
 • Пакет №4 «Аутоімунний»: Аутоантитіла до мікросомальної фракції тиреоцитів (АМС), Аутоантитіла до антигенів мітохондрій (АМА) , Аутоантитіла IgG до нуклеарних антигенів (ANA Hep Screen), Антитіла до тиреотропного гормону (АТG), Антитіла до тиреопероксидази (АРО)920,003 роб.дн.
ГІСТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
 • Гістологічне дослідження (біопсія)300,007 роб.дн.
 • Гістологічне дослідження (операційного матеріалу)900,0010 роб.дн.
БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
 • Мікоплазма і уреаплазма DUO, метод IST 2 (без чутливості до антибіотиків)290,003 роб.дн.
 • Мікоплазма і уреаплазма DUO, метод IST 2 (з чутливістю до антибіотиків)330,004 роб.дн.
 • Бак дослідження на Corinebacterium diphtheriae (дифтерія)(зів)250,005 роб.дн.
 • Бак дослідження на Corinebacterium diphtheriae (дифтерія)(ніс)250,005 роб.дн.
 • Бак дослідження урогенітальних виділень + антибіотикограма270,005 роб.дн.
 • Бак дослідження (сеча, виділення з рани, кон'юнктива ока, слизова зіву, слизова носу, вухо) + антибіотикограма270,005 роб.дн.
 • Бак дослідження мокроти + антибіотикограма270,005 роб.дн.
 • Бак дослідження жовчі (1 порція) + антибіотикограма270,005 роб.дн.
 • Бак дослідження крові на стерильність + антибіотикограма410,0011 роб.дн.
 • Бак дослідження на дисбіоз кишківника + антибіотикограма300,008 роб.дн.
 • Чутливість збудника до бактеріофагів100,008 роб.дн.
 • Бак дослідження на кандидоз + чутливість до протигрибкових препаратів200,005 роб.дн.
 • Бак дослідження на патогенні гриби з чутливістю до протигрибкових препаратів330,0010 роб.дн.
 • Бак дослідження на патогенні гриби (без чутливості до протигрибкових препаратів)250,004 роб.дн.
 • Бак дослідження на носійство стафілококку250,005 роб.дн.
 • Бак дослідження на β-гемолітичний стрептококк230,005 роб.дн.
 • ПО, Бактеріологічне дослідження на носійство кишкових інфекцій250,005 роб.дн.
 • Виявлення антитіл до Vi-антигену (збудник черевного тифу)250,002 роб.дн.
БІОЦЕНОЗИ
 • Пародонто Скрін. Дослідження біоценозу ротової порожнини, кількісне визначення, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Tannerella forsythensis (Bacteroides forsythus), Treponema denticola, Candida albicans)450,003 роб.дн.
 • Фемофлор-16. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, кількісне визначення, зішкріб, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Sneathia spp./Dialister spp., Lachnbacterium spp./Clostridium spp., Mobiluncus spp./Corynebacterium spp., Peptostreptococcus spp., Atopobium vaginale, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma (urealyticum+parvum), Candida spp.)850,003 роб.дн.
 • Фемофлор Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, кількісне/якісне визначення, зішкріб, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Ureaplasma (urealyticum+parvum), Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis (якісний), Neisseria gonorrhea (якісний), Chlamydia trachomatis (якісний), Cytomegalovirus (якісний), Herpes simplex 1 тип (якісний))700,003 роб.дн.
 • Флороценоз. Оцінка біоценозу урогенітального тракту у жінок, кількісне визначення, зішкріб, методом ПЛР Real-Time (Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis/tropicalis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Bacteria, Lactobacillus spp, Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Enterobacteriaceae, Staphylococcus spp., Streptococcus spp.)600,003 роб.дн.
 • Андрофлор. Дослідження біоценозу урогенітального тракту, кількісне/якісне визначення, зішкріб, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis, Ureaplasma (urealyticum+parvum), Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis (якісний), Neisseria gonorrhea (якісний), Chlamydia trachomatis (якісний), Streptococcus spp, Staphylococcos spp, Corynebacterium spp., Atopobium vaginale, Eubacterium spp, Enterobacterium spp., Haemophilus spp., Pseudomonas aeruginosa/Ralstonia spp./Burkholderia spp; Bacteroides spp. /Porphyromonas spp./ Prevotella spp.; Anaerococcus spp., Peptostreptococcus spp./Parvimonas spp., Sneathia spp./ Leptotrihia spp./ Fusobacterium spp.; Megasphaera spp./Veilonella spp./ Dialister spp.1300,003 роб.дн.
 • Андрофлор Скрін. Дослідження біоценозу у чоловіків, кількісне/якісне визначення, зішкріб, методом ПЛР (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Lactobacillus spp. Staphylococcus spp., Corynebacterium spp., Enterobacteriaceae spp./Enterococcus spp., Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis650,003 роб.дн.
 • IF-genital (генітальний скринінг): Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealiticum, Trichomonas vaginalіs, Candida spp., Escherichia coli, Proteus spp. / Providencia spp., Pseudomonas spp., Gardnerella vaginalis, Staphyloccus aureus, Enterococcus faecalis, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus agalactiae (Group B), Candida spp; чутливість Mycoplasma hominis та Ureaplasma urealiticum до антибіотиків500,002 роб.дн.
(3) Імунологія, Алергії, Молекулярно-Генетичні дослідження та діагностика
ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
 • Імунограма (комплексне імунологічне визначення імунного статусу): CD3, CD4, CD8, CD16, CD22, CD4/CD8, IgA, IgG, IgM, ЦІК, фагоцитоз450,004 роб.дн.
 • Імунограма скринінг: CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD3+HLA-DR+, CD22+, IgG, IgM, IgA, фагоцитарна активність нейтрофілів (забір матеріалу лише по вівторкам до 12:00 за адресою: м.Київ, вул. Л. Мацієвича, 5/1)970,007 роб.дн.
 • Імунограма (клітинний імунітет): лейкоцити, гранулоцити, моноцити, лімфоцити, оцінка субпопуляцій лімфоцитів в крові (CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD4+/CD8+, CD19+, CD19+CD5+, CD3+HLA-DR+, CD3+CD56+, CD3+CD4+CD8+, CD3+CD4-CD8- (забір матеріалу лише по вівторкам до 12:00 за адресою: м.Київ, вул. Л. Мацієвича, 5/1)1450,007 роб.дн.
 • Імунограма розгорнута (репродуктивна, IVF): лейкоцити, моноцити, гранулоцити, лімфоцити, субпопуляції T-лімфоцитів (CD3+, CD3+HLA-DR+, CD3+69+, CD3+CD56+, CD3+CD158a, CD3+CD5-, CD3+CD4-CD8-, CD3+CD4+, CD3+CD4+HLA-DR+,CD3+CD4+CD69+, CD3+CD4+CD25+, CD3+CD4+CD158a+, CD3+CD8+, CD3+CD8+HLA-DR+, CD3+CD8+CD69+, CD3+CD8+CD56+, CD3+CD8+CD158a+, CD4+/CD8+), субпопуляції В-лімфоцитів (CD19+, CD19+CD5+), NK-клітини та NK-клітини bright, (CD3-CD56+, CD3-CD56+HLA-DR+, CD3-CD56+CD69+, CD3-CD56+CD8+, CD3-CD56+CD158a+), NKT-клітини (CD3+CD8+CD56-, CD3+CD8+CD56-HLA-DR+, CD3+CD8+CD56-CD69+, CD3+CD8+CD56-CD158a (забір матеріалу лише по вівторкам до 12:00 за адресою: м.Київ, вул. Л. Мацієвича, 5/1)2070,007 роб.дн.
 • Імунологічні маркери несприятливості IVF: субпопуляції лімфоцитів (CD3+HLA-DR+, CD3+CD56+, CD3+CD158a, CD3+CD4-CD8-, Т-хелпериб Т-цитотоксичні лімфоцити, CD4+/CD8+, NK-клітини, NK bright), індекс несприятливості (забір матеріалу лише по вівторкам до 12:00 за адресою: м.Київ, вул. Л. Мацієвича, 5/1)830,007 роб.дн.
 • Циркулюючі імунні комплекси (забір матеріалу лише по вівторкам до 12:00 за адресою: м.Київ, вул. Л. Мацієвича, 5/1)230,007 роб.дн.
 • Цитотоксична активність природних кілерів (цитотоксичність у свіввідношенні 10 РВМС/ 1 К562, 20 РВМС/ 1 К562) (забір матеріалу лише по вівторкам до 12:00 за адресою: м.Київ, вул. Л. Мацієвича, 5/1)420,007 роб.дн.
 • Компонент комплементу C270,002 роб.дн.
 • Компонент комплементу C370,002 роб.дн.10.Компонент комплементу C470,002 роб.дн.
 • Імуноглобулін А секреторний (слина)150,001 роб.дн.
 • Імуноглобулін IgA загальний120,002 роб.дн.
 • Імуноглобулін IgG загальний120,002 роб.дн.Імуноглобулін IgM загальний120,002 роб.дн.
ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (п)
 • Пакет №44 «Імуноглобуліни»: Імуноглобулін IgA загальний, Імуноглобулін IgG загальний, Імуноглобулін IgM загальний, Загальний IgE (загальний маркер алергії)460,002 роб.дн.
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
 • Визначення зиготності гену RHD1882,0010 роб.дн.
 • Визначення каріотипу пацієнта1600,0021 роб.дн.
 • Визначення мутацій генів BRCA1 та BRCA2 (ризик виникнення раку молочної залози)1612,0010 роб.дн.
 • ДНК-діагностика мікроделецій Y-хромосоми1500,0010 роб.дн.
 • ДНК-діагностика муковісцидозу1600,0010 роб.дн.
 • ДНК-діагностика нейросенсорної несиндромальної туговухості (ген GJB2)897,0010 роб.дн.
 • ДНК-діагностика фенілкетонурії1234,0010 роб.дн.
 • Генетика метаболізму лактози (визначення генетичного поліморфізму гену MCM6, асоційованого з порушеннями обміну лактози) плазма ЕДТА, методом ПЛР400,003 роб.дн.
 • Генетика метаболізму фолатів (визначення поліморфізмів, асоційованих з порушенням фолатного циклу: ген MTHFR; ген MTHFR; ген MTR; ген MTRR) плазма ЕДТА, методом ПЛР420,003 роб.дн.
 • Кардіогенетика тромбофілія (визначення генетичних поліморфізмів, асоційованих з порушенням системи згортакння крові та ризиком розвитку тромбофілії: F2; F5; F7; F13; FGB; ITGA2; ITGB3; SERPINE1(PAI-1)) плазма ЕДТА, методом ПЛР1180,003 роб.дн.
 • HLA B27 плазма ЕДТА, методом ПЛР500,003 роб.дн.
 • Біологічний вік. Довжина теломер1260,004 роб.дн.
 • ДНК-тест на батьківство (один зразок)4500,0010 роб.дн.
МОЛЕКУЛЯРНА АЛЕРГОДІАГНОСТИКА
 • Панель «Весняні дерева»: rBet v 1 PR-10, мажорний алерген дерев родини букових, rBet v 2, rBet v 4 мінорний алерген дерев родини букових875,005 роб.дн.
 • Панель «Суміш трав злакових та лугових»: rPhl p 1, rPhl p 5b мажорний алерген злакових трав; rPhl p 7, rPhl p 12 мінорний алерген трав865,005 роб.дн.
 • Панель «Трави злакові та бур’яни»: rPhl p 1, rPhl p 5b мажорний алерген злакових трав, rPhl p 7, rPhl p 12 мінорний алерген злакових трав, nArt v 1 Полин мажорний алерген, nArt v 3 LTP Полин мажорний алерген, nAmb a 1 Амброзія мажорний алерген1585,005 роб.дн.
 • Панель «Полин»: nArt v 1 Полин - мажорний алерген; nArt v 3 LTP, Полин, мажорний аллерген; rPhl p 7, rPhl p 12 мінорний алерген трав1095,005 роб.дн.
 • Панель «Амброзія»: nAmb a 1 Амброзія, мажорний алерген амброзії; rPhl p 7, rPhl p 12 мінорний алерген трав820,005 роб.дн.
 • Панель «Цвіль внутрішня»: m3 Aspergillus fumigatus, m207 Aspergillus niger, m4 Mucor racemosus, m1 Penicillium chrysogenum (P. notatum)880,005 роб.дн.
 • Панель «Цвіль зовнішня»: m229 rAlt a 1 Alternaria alternata, m2 Cladosporium herbarum, m7 Botrytis cinerea)880,005 роб.дн
 • Панель «Кліщі»: nDer p 1 кліщ домашнього пилу, rDer p 2 кліщ домашнього пилу, rDer p 10 тропоміозину, кліщ домашнього пилу1355,005 роб.дн
 • Визначення мінорного алергену «Кліщ домашнього пилу»: rDer p 10 тропоміозин460,005 роб.дн.
 • Cкринінг інгаляційної алергії «Phadiatop»705,005 роб.дн.
 • Cкринінг харчової алергії «fx 5»: білок яйця, молоко, соя, пшениця, риба, арахіс655,005 роб.дн.
 • Панель «Астма/Риніт/Екзема»: f1 Яєчний білок, f2 Коров'яче молоко, f4 Пшениця, f14 Соя, d1 Кліщ домашнього пилу, e1 Кішка, e5 Собака1095,005 роб.дн.
 • Панель «Астма/Риніт»: m3 Aspergillus fumigatus, m207 Aspergillus niger, m2 Cladosporium herbarum, rPhl p 1, rPhl p 5b мажорний алерген злакових трав, rBet v 1 PR - 10 мажорний алерген дерев сімейства букових, d1 Кліщ домашнього пилу, e1 Кішка, e5 Собака, w6 Полин, m6 Alternaria, w1 Амброзія2200,005 роб.дн.
 • Панель «Молоко»: f2 Коров'яче молоко, Казеїн (f78)525,005 роб.дн.
 • Панель «Яєчний білок»: nGal d 2 Овальбумін яйця, nGal d 1 овомукоід яйця, nGal d 4 Лізоцим яйця, nGal d 3 кональбумін яйця, f75 Жовток яйця980,005 роб.дн.
 • Панель «Фрукти»: rPru p 1 PR-10, rPru p 3 LTP, rPru p 41055,005 роб.дн.
 • Панель «Передвакцинаційний»:c74 Желатин коров'ячий, nGal d 2 Овальбумін яйця, f45 Дріжджі620,005 роб.дн.
 • Мультикомпонентна молекулярна кількісна діагностика специфічного sIgE та загального IgE алергочіпом Allergy Explorer ALEX (282 алергена)6600,003 роб.дн.
АЛЕРГІЯ
 • Загальний IgE (загальний маркер алергії)150,001 роб.дн.
 • Гліадин, антитіла IgA240,003 роб.дн.
 • Гліадин, антитіла IgG240,003 роб.дн.
 • Триптаза700,005 роб.дн.
 • Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ)240,003 роб.дн.
 • Діаміноксидаза (ДАО)580,005 роб.дн.
 • Панель №1 змішана: Антитіла IgE до інгаляційних і харчових алергенів: Der. pteronyssinus, Der. farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, суміш трав, пилок жита, полин, подорожник, шерсть та епітелій кішки, шерсть та епітелій коня, шерсть та епітелій собаки, Alternaria alternatа, білок яйця, молоко, арахіс, лісовий горіх, морква, пшеничне борошно, соя800,002 роб.дн.
 • Панель №2 інгаляційна: Антитіла IgE до інгаляційних алергенів: Der. pteronyssinus, Der. Farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, пилок дуба, суміш трав, пилок жита, полин, подорожник, епітелій та шерсть кішки, епітелій та шерсть коня, епітелій та шерсть собаки, епітелій та шерсть морської свинки, епітелій та шерсть хом’яка, епітелій та шерсть кролика, Pen. notatum, Cladosp. herbarum, Asp. fumigatus, Alternaria alternatа800,002 роб.дн.
 • Панель №3 харчова: Антитіла IgE до харчових алергенів: лісовий горіх, арахіс, грецький горіх, мигдаль, молоко, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, казеїн, картопля, селера, морква, томати, тріска, краб, апельсин, яблуко, пшенична борошно, житнє борошно, кунжут, соя800,002 роб.дн.
 • Панель №4 педіатрична: Антитіла IgE до: Der. pteronyssinus, Der. farinаe, пилок берези, суміш трав, кішка, собака, Alternaria alternate, молоко коров’яче, a-Lactoalbumin, β-Lactoglobulin, казеїн, білок, жовток, бичачий сироватковий альбумін, соя, морква, картопля, пшенична борошно, лісовий горіх, арахіс.800,002 роб.дн.
 • Панель №5 «Атопік 20-1»: молоко, казеїн, Альфа-лактоальбумін, Бетта-лактоглобулін, бичачий сироватковий альбумін, білок /жовток яєчний, рис, соя, банан, свинина, яловичина, м’ясо курчати, борошняна суміш: пшениця, жито, ячмінь, овес, пекарські дріжджі, кліщ Der. pteronyssinus/Der. farinаe, грибок Cladosp. herbarum /Alternaria alternata, пилок берези бородавчастої /дуба, пилок вільхи сірої /горіха, суміш 6 трав (пилок): грястиця збірна, овес луговий, пажитниця (райграс), тимофіївка лугова, блакитна трава Кентуккі, бухарник шерстистий, Загальний IgE (загальний маркер алергії), метод Western Blot700,002 роб.дн.
 • Панель №6 «Молоко+глютен» (6 показників)молоко, Альфа-лактоальбумін, Бетта-лактоглобулін, казеїн, бичачий сироватковий альбумін, глютен, метод Western Blot750,004 роб.дн.
 • Харчова непереносимість (90 алергенів) – антитіла IgG до: авокадо, банан, баранина, виноград білий, глютен, лохина, грейпфрут, грецький горіх, гречана крупа, гриби (печериці), груша, дріжджі пекарські, дріжджі пивні, диня канталупа, зелений горошок, зелений солодкий перець, суниця, індичка, йогурт, казеїн, кальмар, камбала, капуста броколі, капуста білокачанна, картопля, молоко коров’яче, кава, краб, креветки, кролик, кукурудза, кунжут, куряче м’ясо, лимон, цибуля, масло вершкове, мед, мигдаль, молоко козяче, морква, м’який сир, овес, огірок, оливки, горіх коли, палтус, перець Чілі, персик, петрушка, пшениця, пшоно, п’ятниста квасоля, рис, жито, сардини, червоний буряк, свинина, селера, насіння соняшника, слива, соя, стручкова квасоля, сир Бринза, сир Чеддер, тютюн, томати, тріска, тростинний цукор, тунец, гарбуз, устриці, форель, хек, цвітна капуста, цільне зерно ячменю, чорний перець, чорний чай, часник, швейцарський сир, шоколад, яблуко, яєчний білок, яєчний жовток, апельсин, ананас, яловичина, баклажан, арахіс, бета-лактоглобулін, лосось4000,002 роб.дн.
ІНДИВІДУАЛЬНІ АЛЕРГЕНИ: ТВАРИНИ
 • IgE до алергенів кішки (епітелій)120,002 роб.дн.
 • IgE до алергенів курки (перо)110,002 роб.дн.
 • IgE до алергенів морскої свинки (епітелій)110,002 роб.дн.
 • IgE до алергенів папуги (перо)110,002 роб.дн.
 • IgE до алергенів собаки (епітелій)120,002 роб.дн.
 • IgE до алергенів хом’яка (епітелій)110,002 роб.дн.
ІНДИВІДУАЛЬНІ АЛЕРГЕНИ: ХАРЧОВІ
 • IgE до алергенів апельсинів110,002 роб.дн.
 • IgE до алергенів арахісу110,002 роб.дн.
 • IgE до алергенів бананів110,002 роб.дн.
 • IgE до алергенів глютену120,002 роб.дн.
 • IgE до алергенів вівсяного борошна110,002 роб.дн
 • IgE до алергенів житнього борошна110,002 роб.дн.
 • IgE до алергенів кави110,002 роб.дн.
 • IgE до алергенів казеїна110,002 роб.дн
 • IgE до алергенів какао110,002 роб.дн.
 • IgE до алергенів картоплі110,002 роб.дн.
 • IgE до алергенів коров’ячого молока120,002 роб.дн.
 • IgE до алергенів креветок110,002 роб.дн.
 • IgE до алергенів кукурудзяного борошна110,002 роб.дн.
 • IgE до алергенів курячого м’яса110,002 роб.дн.
 • IgE до алергенів лосося/сьомги110,002 роб.дн.
 • IgE до алергенів моркви110,002 роб.дн.
 • IgE до алергенів оселедцю110,002 роб.дн.
 • IgE до алергенів полуниці110,002 роб.дн.
 • IgE до алергенів пшеничного борошна120,002 роб.дн.
 • IgE до алергенів рису110,002 роб.дн.
 • IgE до алергенів свинини110,002 роб.дн.
 • IgE до алергенів соєвих бобів110,002 роб.дн.
 • IgE до алергенів судака110,002 роб.дн.
 • IgE до алергенів скумбрії110,002 роб.дн.
 • IgE до алергенів томатів110,002 роб.дн.
 • IgE до алергенів тріски110,002 роб.дн.
 • IgE до алергенів яблука110,002 роб.дн.
 • IgE до алергенів яєчного жовтка110,002 роб.дн.
 • IgE до алергенів яловичини110,002 роб.дн.
 • IgE до алергенів ячмінного борошна110,002 роб.дн.
 • IgE до алергенів яєчного білка110,002 роб.дн.
 • IgE до алергенів меду110,002 роб.дн.
ІНДИВІДУАЛЬНІ АЛЕРГЕНИ: КЛІЩІ
 • IgE до алергенів кліща Dermatophagoides рteronyssinus120,002 роб.дн.
 • IgE до алергенів кліща Dermatophagoides farinae120,002 роб.дн.
ІНДИВІДУАЛЬНІ АЛЕРГЕНИ: ГРИБИ І ПЛІСНЯВА
 • IgE до алергенів Penicillium notatum110,002 роб.дн.
 • IgE до алергенів Aspergillus niger110,002 роб.дн.
ІНДИВІДУАЛЬНІ АЛЕРГЕНИ: ПАРАЗИТИ
 • IgE до алергенів аскариди110,002 роб.дн.
ІНДИВІДУАЛЬНІ АЛЕРГЕНИ: ДЕРЕВА
 • IgE до алергенів берези110,002 роб.дн.
 • IgE до алергенів тополі110,002 роб.дн.
ІНДИВІДУАЛЬНІ АЛЕРГЕНИ: ТРАВИ
 • IgE до алергенів амброзії звичайної карликової120,002 роб.дн.
 • IgE до алергенів кульбаби110,002 роб.дн.
 • IgE до алергенів полину звичайного110,002 роб.дн.
 • IgE до пилку квітів110,002 роб.дн.
ІНДИВІДУАЛЬНІ АЛЕРГЕНИ: ДОМАШНІЙ ПИЛ
 • IgE до алергенів пилу домашнього120,002 роб.дн.
ІНДИВІДУАЛЬНІ АЛЕРГЕНИ: КОМАХИ
 • IgE до алергенів таргана-прусака110,002 роб.дн.
ТЕСТИ НА НАЯВНІСТЬ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН
 • Тест на наявність 10 наркотичних речовин (сеча): амфетамін, кокаїн, опіати, маріхуана, метамфетамін, бензодіазепіни, барбітурати, бупренорфін, екстазі, метадон530,001 роб.дн.
 • Тест на амфетамін (сеча)160,001 роб.дн.
 • Тест на барбітурати (сеча)160,001 роб.дн.
 • Тест на бензодиазипіни (сеча)160,001 роб.дн.
 • Тест на екстезі (сеча)160,001 роб.дн.
 • Тест на кокаїн (сеча)160,001 роб.дн.
 • Тест на марихуану (сеча)160,001 роб.дн.
 • Тест на метамфетамін (сеча)160,001 роб.дн.
 • Тест на опіат (морфін) (сеча)160,001 роб.дн.
 • Тест на фенілциклидин (сеча)160,001 роб.дн.
МОНІТОРИНГ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ
 • Вальпроєва кислота180,003 роб.дн.
ЕКСПРЕС-ТЕСТИ
 • Глюкоза, експрес-тест50,001 роб.дн.
 • Гепатит B HbsAg (поверхневий антиген), експрес-тест150,001 роб.дн.
 • Гепатит С (HCV антитіла), експрес-тест180,001 роб.дн.
 • Сифіліс, експрес-тест120,001 роб.дн.
 • Виявлення антитіл до ВІЛ, експрес-тест150,001 роб.дн.
ЕКСПРЕС-ТЕСТИ (п)
 • Пакет №935 «Експрес-тест розширений (4 інфекції)»: Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген), Гепатит C (HCV антитіла), ВІЛ- тест, Сифіліс580,001 роб.дн.
 • Пакет №936 «Експрес-тест на гепатити»: Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген), Гепатит C (HCV антитіла)300,001 роб.дн.
КОМПЛЕКСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
 • Пакет №41 «Передопераційний»: Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула), Аналіз сечі загальний, Глюкоза крові, Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген), Гепатит В (антитіла IgG до HbcАg), Гепатит С (сумарні антитіла IgM+IgG до HCV), Мікрореакція преципітації з кардіоліпіновим антигеном (RPR), ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2) - сумарні антитіла+антиген, Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, INR)1300,002 роб.дн.
 • Пакет №989 «Детокс комплекс»: ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, Тригліцериди, Холестерин, g – глутамілтранспептидаза, Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Глюкоза, Загальний білок, Тиреотропний гормон (TSH)550,001 роб.дн.
 • Пакет №933 «Проблеми зайвої ваги»: Тиреотропний гормон (TSH), Індекс HOMA-IR, Інсулін, Глюкоза в крові, Глікозильований гемоглобін (HbA1c), Холестерин, ЛП низької щільності565,001 роб.дн.
 • Пакет №934 «Проблеми зайвої ваги розширений»: Лютеїнізуючий гормон (LH), Фолікулостимулюючий гормон (FSH), Тестостерон загальний (TES), Пролактин, Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4), Антитіла до тиреопероксидази (APO), Білірубін загальний, прямий, непрямий, Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Лужна фосфатаза, Загальний білок, g – глутамілтранспептидаза, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Глюкоза, Глікозильований гемоглобін (HbA1c)1600,001 роб.дн.
 • Пакет №47 «Метаболічний»: Розгорнутий аналіз крові, Білірубін загальний, прямий, непрямий, Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Гамма-глутамілтранспептидаза, Лужна фосфатаза, Лактатдегідрогеназа, Холестерин, Тригліцериди, Ліпопротеїди низької щільності, Ліпопротеїди високої щільності, Загальний білок, Сечовина, Сечова кислота, Креатинін, Амілаза, Ліпаза, Глюкоза, Натрій, Калій, Кальцій, Залізо, Тиреотропний гормон (TSH), С-реактивний білок високочутливий (hsCRP), Креатинфосфокіназа загальна (КФК)1520,001 роб.дн.
 • Пакет №986 «Здорове волосся»: Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові + лейкоцитарна формула + ШОЕ), Цинк (Zn) (плазма гепарин), Тестостерон загальний (TES), Тиреотропний гормон (TSH)540,001 роб.дн.
 • Пакет №987 «Дитячий»: Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові + лейкоцитарна формула + ШОЕ), Аналіз сечі загальний (ЗАС), Глюкоза, Білірубін загальний, прямий, непрямий, Загальний білок, Кальцій (Ca), Залізо (Fe)510,001 роб.дн.
 • Пакет №988 «Дитячий розширений»: Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові + лейкоцитарна формула + ШОЕ), Аналіз сечі загальний (ЗАС), Аналіз кала на яйця гельмінтів та цисти найпростіших, Тиреотропний гормон (TSH), Глюкоза, Білірубін загальний, прямий, непрямий, Загальний білок, Кальцій іонізований (iСа), Креатинін, Залізо (Fe), Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Лужна фосфатаза, Гамма-глутамілтранспептидаза990,001 роб.дн.
 • Пакет №52 «Дієта»: Білірубін загальний, прямий, непрямий, Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Гамма-глутамілтранспептидаза, Тимолова проба, Ліпідограма (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності), Глюкоза, Загальний білок, Альбумін, Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г), С-реактивний білок (CRP), Сечовина, Креатинін, Сечова кислота, Лужна фосфатаза, Амілаза, Калій (K), Натрій (Na), Магній (Mg), Кальцій (Ca), Фосфор (P), Хлор (Cl), Залізо (Fe), Розгорнутий аналіз крові, Загальний аналіз сечі1640,004 роб.дн.
Made on
Tilda